Skoči na glavno vsebino

Vabim vas, da se udeležite 7. sestanka Sveta zavoda, ki bo v sredo, 26. 9. 2018, ob 18. uri v knjižnici.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
 1. Poročanje župana o aktualnih informacijah o širitvi šole in vrtca
 1. Nerealizirani sklepi
 1. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju
 1. Poročilo o realizaciji LDN za šolo in vrtec za šolsko leto 2017/2018
 1. Obravnava in sprejem LDN šole 2018/2019
 1. Obravnava in sprejem LDN vrtca 2018/2018
 1. Potrditev cenikov za tekoče šolsko leto
 1. Obravnava in potrditev Vzgojnega načrta
 1. Obravnava in potrditev Pravil šolskega reda
 1. Seznanitev s Hišnim redom
 1. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
 1. Razno

Predsednica Sveta zavoda:

     Mag. Urška Bučar

Dostopnost