Skoči na glavno vsebino

Male sive celice je medpredmetno tekmovanje, ki v Sloveniji poteka že 25 let. V tem času je prišlo do nekaj  organizacijskih in vsebinskih sprememb. Tekmovanje je ekipno, kar pomeni, da v eni ekipi lahko sodelujejo trije učenci, in sicer: sedmošolec, osmošolec in devetošolec. Ti na regijskem tekmovanju skupaj izpolnjujejo vprašalnik. Časa za to imajo 20 minut. Za 50 vprašanj je možnih 50 točk. Tekmovanje je vedno na začetku šolskega leta, kar pomeni, da lahko priprave potekalo že v predhodnem šolskem letu. Šola gostiteljica je vedno tista šola, kateri učenci zberejo največ točk. Letos je bilo regijsko tekmovanje na OŠ Kozje. Šola, ki ima po en oddelek ali manj v vsakem razredu lahko sodeluje z eno ekipo učencev, šola s po dvema paralelkama lahko sodeluje z dvema ekipama itd.., šola gostiteljica pa ima lahko eno ekipo več. Tekmovanje poteka po regijah. Naša šola spada v jugovzhodno regijo. Tu je bilo letos 48 ekip in samo 4  najboljše šole se lahko iz vsake regije udeležijo snemanja na RTV Slovenija. To je letos z našega območja uspelo naslednjim šolam: OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Stopiče, OŠ Mirana Jarca Črnomelj in OŠ Center Novo mesto, ki bo v naslednjem šolskem letu tudi gostiteljica tekmovanja.Barve naše šole pa so 17. 9. 2019  zastopali naslednji učenci: Luka Čuk, Andraž Matoš in Maša Čuk so bili prva ekipa, druga pa: Andraž Vrtar, Jaša Pavlin in Kristjan Kren. Prva ekipa je zbrala 32 točk, druga pa 34, za izbor v finale pa zadoščalo 39 točk. Osem šol se namreč uvrsti v finalni izbor na regijskem tekmovanju in po ustnem delu tekmovanja dobijo nato štiri najboljše šole. Naši ekipi žal ni nobeni uspelo priti na snemanje v Ljubljano.

 

 

                                            Marija Andrejčič

 

Dostopnost