Skoči na glavno vsebino

Spoštovani starši,

slovenske osnovne šole so prejšnji teden prejele dodatna navodila MIZŠ o izvajanju preverjanja in ocenjevanja znanja v času prekinitve pouka v šoli in sklep ministrstva, ki šolam omogoča odstopanje od trenutno veljavnih določil Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli.

Verjamem, da ste veliko informacij o odločitvi MIZŠ izvedeli že iz medijev, zato bi vam zaradi lažjega razumevanja in boljše preglednosti želela predstaviti najpomembnejše in ključne informacije.

 • V mesecu aprilu se ocenjevanje znanja ne izvaja. Izvajajo se lahko utrjevanje, preverjanje znanja in priprava na kasnejše ocenjevanje znanja.
 • Ocenjevanje učenčevega znanja se izvaja pretežno v mesecu maju ter juniju, pri čemer se bomo junija bolj posvečali popravljanju ocen ter oblikovanju zaključnih ocen.
 • Ocenjevanje znanja se izvaja javno (v prisotnosti sošolcev ali drugih oseb) ali izjemoma v času pouka na daljavo tudi individualno (brez drugih navzočih).
 • Pri predmetih, ki se poučujejo eno ali dve uri tedensko, je dovolj, da se v celem letu pridobita vsaj dve oceni. Pri predmetih, ki so tedensko na urniku trikrat ali večkrat, je na letni ravni potrebno pridobiti vsaj tri ocene.
 • Vsak učenec mora imeti v II. ocenjevalnem obdobju vsaj eno oceno, ki je lahko pisna ali ustna. Ocenjen je lahko največ dvakrat.
 • Če je učenec v času od 1. 2. 2020 do 16. 3. 2020 že pridobil oceno, je lahko opravičen nadaljnjega ocenjevanja pri tem predmetu.
 • Pred ocenjevanjem znanja morajo strokovni delavci izvesti preverjanje znanja na način, ki bo podoben kasnejšemu ocenjevanju znanja.
 • Ocenjevanje znanja je lahko pisno ali ustno. Pri ocenjevanju se upošteva učenčevo delo v času pouka na daljavo, njegovo sodelovanje in izkazovanje konstantnega napredka, ki je posledica rednega dela. Strokovni delavci se lahko prav tako odločijo za iskanje alternativnih načinov pridobivanja ocen, kjer je to mogoče, v obliki referatov, likovnih in drugih izdelkov, govornih nastopov, plakatov in podobno.
 • O ocenjevanju znanja morajo biti pravočasno obveščeni učenci in starši. Prav tako morajo biti oboji seznanjeni o natančnem času, načinu, ciljih in kriterijih ocenjevanja. Učenec mora dobiti povratno informacijo o oceni.
 • V času pouka na daljavo ali morebitne vrnitve na šolo bomo ocenjevanje izvajali izključno napovedno.
 • Učenec, ki bi mu grozila negativna ocena pri posameznem predmetu, bo dobil priložnost, da oceno popravi še pred zaključkom šolskega leta.
 • Glavno težo pri oblikovanju zaključne ocene bodo imele ocene, pridobljene pred 16. 3. 2020.
 • V šolskem letu 2019/2020 ne velja zakonsko določilo, da mora biti ustnih ocen enako število ali več kot pisnih.
 • Učencem 7. in 8. razredov, ki bi imeli ob koncu šolskega leta do 3 zaključene negativne ocene, se bo omogočilo opravljanje popravnih izpitov v dveh rokih za opravljanje popravnih izpitov v času poletnih počitnic ter dodatnem tretjem roku v času med 11. in 18. 9. 2020.
 • Nacionalno preverjanje znanja za učence 6. in 9. razredov se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedlo.

Vsekakor se bomo na šoli potrudili, kot smo se vselej, da bomo imeli pred očmi naše učence in zasledovali njihovo največjo korist. Zavedamo se, da živimo v neobičajnem času, v katerem vladajo izredne razmere, in da moramo zato naša pričakovanja ustrezno prilagoditi.

Ključno je, da učenci ohranjajo stalni stik s šolo, z razredniki in učitelji posameznih predmetov, da lahko sprotno in nemoteno spremljamo njihovo delo in napredek. Na ta način bomo tudi najlažje pridobili ocene, kjer bo to potrebno. V kolikor bi imeli kakršnekoli težave, ki vam oz. vašim otrokom to onemogočajo, vas vljudno prosim, da nas o tem obvestite. Potrudili se bomo, da bodo učenci dobili priložnost, da se dokažejo z delom, ki so ga opravili v času prekinitve rednega dela v šoli, in da bodo šolsko leto uspešno zaključili. Vas pa prosimo, da nam in vašim otrokom še naprej stojite ob strani, saj bomo le skupaj lahko kos prihajajočim izzivom.

V upanju, da vam bodo predstavljene informacije v pomoč pri bodrenju vaših otrok, ki so zagotovo v skrbeh in negotovosti glede ocenjevanja in zaključevanja šolskega leta, bi vam želela sporočiti še to, da ocene v tem trenutku niso najpomembnejše. Tega se vsi strokovni delavci zavedamo, zato se bomo potrudili, da bo prihajajoči čas kar se da vzpodbuden za otroke, ki so sami po sebi in ne po svoji lastni krivdi izkusili že veliko neprijetnega v času trajanja epidemije. V  prihajajočem šolskem letu bomo poskrbeli, da čim prej pokrpajo luknje v znanju in izpuščene učne teme. Prepričana sem, da nam bo to skupaj uspelo, saj si naši učenci, vaši otroci, to zaslužijo.

Mesec april se zaključuje s prvomajskimi počitnicami. Namenjene naj bodo počitku in morda dopolnjevanju tega, česar učenci do počitnic še niso uspeli postoriti. Verjamem pa, da bodo počitnice dobrodošle tudi za vas, da vsaj za kakšen dan tudi vi odložite skrb, ki jo posvečate šoli in šolskemu delu vaših otrok.

Ostanite zdravi vi in vaši najbližji.

ravnateljica Andreja Koščak, prof.

 

Dostopnost