Skoči na glavno vsebino

Dolenjske Toplice, 28. 5. 2020

Spoštovani,

obveščam vas, da se v osnovne šole v ponedeljek, 1. 6. 2020, vračajo učenci 4. in 5. razreda, v sredo, 3. 6. 2020 pa tudi učenci 6., 7. in 8. razreda.
Vzgojno-izobraževalno delo bo tako od 1. 6. 2020 za vse učence (od 1. do 9. razreda) potekalo v normativno določenih oddelkih, kot pred razglasitvijo pandemije. Še vedno pa bo treba izvajati splošne higienske ukrepe. Predmetni pouk v drugem in tretjem triletju se organizira v matični učilnici oddelka, učenci učilnic ne menjajo, lahko pa vanje vstopajo različni učitelji (skladno z urnikom pouka in organizacijo dela). Pri tem bomo poskrbeli tudi za organizacijo šolske prehrane in dejavnosti tako, da bo stikov med učenci iz različnih oddelkov čim manj. S 1. 6. 2020 se v prostorih šole lahko izvaja tudi dodatna strokovna pomoč.
Tako bomo začeli z naslednjim tednom postopno prehajati v običajne organizacijske oblike, ki pa jih še vedno omejujejo ukrepi povezani s Covid-19, zato bomo še vedno z vidika organizacije in didaktičnih izvedb smiselno uporabljali priporočila, ki so zapisana v protokolu in ste jih starši že prejeli. V ospredju kot ključni ukrep ostaja zagotavljanje zadostne fizične distance in dosledno izvajanje higienskih ukrepov. Še naprej ostaja priporočeno nadaljnje upoštevanje ukrepov socialnega distanciranja, zlasti manjše število stikov. Osnovno vodilo še vedno pa je, da pridejo v šolo samo zdravi učenci.

V nadaljevanju izpostavljam nekaj poudarkov:

– Povratek v šolo bo v prvi vrsti namenjen preverjanju, utrjevanju in poglabljanju znanja ter odpravljanju vrzeli v znanju.
– Vzgojno-izobraževalno delo obveznega in razširjenega programa posameznega oddelka bo potekalo v matičnih prostorih, po urniku.
– Aktivnosti, kot so kolesarski izpiti, šole v naravi, ekskurzije se do konca tega šolskega leta ne izvajajo.
– Odmori in prosti čas posameznih oddelkov bodo načrtovani s časovnim zamikom, da se oddelki ne bodo mešali.
– Pri načrtovanju in usklajevanju dejavnosti v okviru urnika in obremenitev posameznih učencev bodo sodelovali vsi strokovni delavci oddelčnega učiteljskega zbora.
– Oddelčni učiteljski zbor določi načine in oblike pomoči za učence, ki niso uspeli usvojiti temeljnih ciljev skozi izobraževanje na daljavo.
– Za posamezne učence, za katere v času izobraževanja na daljavo ni bilo mogoče preveriti in oceniti znanja od prvega ocenjevalnega obdobja naprej, se organizirajo druge oblike pomoči, s katerimi se odpravijo vrzeli ter omogoči zaključevanje ocen.

Predvidoma jutri, v petek, 29. 5. 2020, bodo objavljena tudi podrobna prenovljena navodila NIJZ za nadaljnje delovanje šol. Zaščitna oprema se še naprej uporablja v skladu s priporočili NIJZ.

Vse natančnejše informacije glede šolskih prevozov, prihoda otrok v šolo in izvajanja pouka vam bomo posredovali jutri.

Na šoli se bomo potrudili, da nam uspe omogočiti kakovosten in varen pouk za vse, saj je to naše primarno poslanstvo.

Ostanite zdravi vi in vaši najbližji.

ravnateljica Andreja Koščak, prof.

Dostopnost