Skoči na glavno vsebino

Dolenjske Toplice, 18. 2. 2021

Spoštovani,

po zimskih počitnicah se končno v šolske prostore vračajo prav vsi učenci. Za lažji ponovni prihod v šolo bomo vsi potrebovali veliko pozitivne energije, da bo vstop stekel brez velikih zapletov.

Spodaj vam zato podajam nekaj priporočil:

1. V šolo smejo le povsem zdravi učenci in delavci šole. V kolikor bi kdorkoli imel kakršnekoli znake bolezni, naj ostane doma in o tem obvesti šolo.

2. Jutranje varstvo bo organizirano zgolj za učence 1. razredov v času med 6.00 in 8.15, vmesni čas prihodov bo še ob 6.30, 7.00 in 7.30, drugače bodo vrata zaklenjena.

3. Prihod v šolo je med 8.00 in 8.15. Prihod v šolo naj bo pravočasen, da se izognemo nepotrebnemu čakanju in gneči. V primeru, da bi starši z otroci oz. učenci v šolo prišli predčasno, naj le-ti počakajo pred vhodom v garderobo (stalne točke za čakanje posameznega oddelka), pri čemer upoštevajo varnostno razdaljo in se ne zbirajo v skupinah.

4. Učenci se v skupnih prostorih in hodnikih premikajo posamično in ne v paru/skupini. Hodijo drug za drugim, pri čemer upoštevajo ustrezno razdaljo, ki znaša 2 metra. V času prihoda v šolo si roke razkužijo ob vstopu v garderobo, v šoli pa dosledno skrbijo za higieno rok z rednim umivanjem z vodo in milom.

5. Na hodnikih in drugih skupnih prostorih šole se učenci ne zadržujejo. Pouk v šoli poteka po urniku matičnega razreda. V tem času učenci ne bodo zapuščali razredov, kar velja tudi za čas odmorov. Odhod na stranišče bo dogovorjen z učiteljem in bo individualen.

6. Učitelji in učenci bodo v času gibanja po hodnikih oz. skupnih prostorih šole nosili maske.

7. Učenci maske prinašajo od doma.

8. Okna učilnic, hodnikov in sanitarij bodo v času prihoda v šolo odprta in bodo v skladu z možnostmi ostala odprta oz. se bodo odprla v času odmorov. Za odpiranje in zapiranje oken bodo poskrbeli delavci šole (v učilnicah strokovni delavci, na hodnikih in sanitarijah tehnično osebje).

9. Malica se bo učencem prinesla v razred. Pripravljena bo na način, ki bo dovoljeval enostavno razdelitev in varno zaužitje. Malico in sadje bo delil strokovni delavec šole. Pred zaužitjem hrane si bodo roke umili vsi učenci v razredu. Strokovni delavec šole/dežurni učenec bo prav tako razkužil klop, na katero se bo po razkuževanju postavila papirnata servieta.

10. Kosilo bo organizirano za učence, ki so nanj prijavljeni. Učenci bodo na kosilo odhajali v skladu s pripravljenim urnikom kosil. Jedilnica bo podobno kot učilnice upoštevala prostorsko razporeditev miz in stolov, ki bo spoštovala podane smernice. Skupine bodo na kosilo prihajale skupaj z učiteljem.

11. Otroci, ki bodo obiskovali OPB, bodo iz šole prihajali ob vnaprej dogovorjenih urah. Otroke bo do izhoda spremljal učitelj. Ure odhoda so sledeče:
–  med 13.10 in 13.20 (odhod domov po pouku in 1. avtobusa),
–  med 14.35 in 14.40 (odhod 2. avtobusa),
–  ob 15.15 odhod iz podaljšanega bivanja,
–  ob 16.00 odhod iz podaljšanega bivanja.

12. Podaljšano bivanje bo namenjeno le tistim učencem, ki nujno potrebujejo varstvo do prihoda staršev. Skupine podaljšanega bivanja za 4. in 5. razred bodo mešane (heterogene), zato bo nošenje mask v taki skupini nujna tudi za učence.

13. V  času izrednih razmer smejo v šolo vstopiti le delavci šole z opravljenim negativnim hitrim testom in učenci, ki pa testiranja ne potrebujejo. Drugi stiki se opravijo na daljavo, kar velja tudi za različne sestanke, govorilne ure in razgovore. Vstop v šolo je mogoč le ob vnaprejšnjem dogovoru in nošenju osebne zaščitne opreme (maska).

14. Šola bo ves čas izvajanja vzgojno-izobraževalnega dela zaklenjena. Odklepala se bodo zgolj vhodna vrata v obe garderobi oz. službeni vhod.

Za konec naj ponovno poudarim, da smejo v šolo vstopiti le zdrave osebe. V kolikor starši pri otroku zaznate bolezenske znake (ne samo znake, ki so povezani z virusom Covid-19, temveč tudi znake kakšne druge bolezni), vas prosimo, da se posvetujete z zdravnikom in otroka v šolo pošljete šele, ko bo povsem zdrav in nenevaren za prenos bolezni.

Mi se bomo trudili delovati, kljub strogim pravilom, čimbolj normalno, da bi se učenci hitro vpeljali v normalni ritem pouka.

Ob koncu nam vsem želim, da skupaj pričnemo novo zgodbo, v kateri bo dovolj prostora za smeh, veselje, radost, pogovore, predvsem pa ljubezni do novega znanja.

ravnateljica Andreja Koščak, prof.

 

Dopolnitev pravil Hišnega reda s predvidenim protokolom ravnanja za zajezitev nevarnosti širjenja okužbe s Covid-19

Dostopnost