Skoči na glavno vsebino

Posledice šolanja na daljavo v preteklih dveh šolskih letih je na učencih pustilo precej negativnih posledic v njihovem gibalnem razvoju in telesnem fitnesu. Zato smo v tem letu ustanovili nov strokovni tim Zdrav življenjski slog, ki bo še dodatno skrbel za gibanje učencev in njihove gibalne navade. V šoli smo letos še v večjem obsegu, ob pomoči Občine Dolenjske Toplice, obeležili Evropski teden mobilnosti in  Evropski teden športa, ki sta potekala v drugi polovici septembra. V tem času smo izpeljali devet  različnih gibalnih dejavnosti za vse učence šole. Učitelji smo še posebej spodbujali učence, da so v šolo in iz šole prihajali peš ali s kolesom, kar so razredniki vsakodnevno beležili. V ta namen smo en dan organizirali skupinski prihod v šolo s kolesi iz smeri Podturna in Makut ter pešbus v treh dneh iz smeri: Meniške vasi, Cvibelj in Sel pri Dolenjskih Toplicah. Najbolj vztrajni »pohodniki« in kolesarji so dobili praktične nagrade, ki jih je podarila Občina. Poleg omenjenih dejavnosti so učenci 5. razreda urili svoje spretnosti pri vožnji s kolesom in znanje poznavanja prometnih pravil z Jumicar avtomobili. Pridružili so se jim tudi učenci 4. razreda. Vsi učenci so se udeležili tudi delavnic JSKD in atletskega športnega dne. Učenci zadnjega triletja so spoznali nordijsko hojo. Osrednje obeležje pa je potekalo prav na državni praznik dan slovenskega športa, ki ga praznujemo 23. septembra. Ta dan so prav vsi učenci zapustili šolske prostore in se pod vodstvom učiteljev odpravili na pohod na bližnji ali bolj oddaljeni hrib. Osvojili smo Mirno goro, Gače, Pogorelec, Rigelj, Straški hrib, Stražo in poti okoli Cvingerja. Kot zanimivost naj povem, da smo ta dan skupaj prehodili kar 3.433 km. Na ta dan smo se povezali tudi s 63 šolami po celi Sloveniji, ki so se isti dan odpravili na pohod ali tek. Po sedaj znanih podatkih je skupni seštevek prehojenih in pretečenih kilometrov znašal kar 105.750 km, to pa pomeni, da so slovenski šolarji ta dan pretekli in prehodili 2,64 – kratni obseg ekvatorja.

 

                                                                                                                                Igor Kovač, prof.

 

 

 

 

Dostopnost