Skoči na glavno vsebino

18. novembra 2022 bomo praznovali dan slovenske hrane in izvedli že dvanajsti Tradicionalni slovenski zajtrk. Tudi letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk naj za otroke postane poseben praznik.  Osrednja tema, ki jo bomo tokrat posebej izpostavili, je mleko in mlečni izdelki. K temu spodbujamo tudi z letošnjim sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!«

Na ta dan bomo učencem postregli tradicionalna živila zajtrka, kot so med, maslo, mleko, kruh in jabolko. Vsa živila so slovenskega porekla. Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati otroke in šolajočo mladino ter vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o:

  • pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
  • pomenu in prednostih lokalno pridelanih in predelanih živil domačega izvora,
  • pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje,
  • pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo ter
  • pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Učenci bodo pred zajtrkom prisluhnili radijski oddaji, nato pa bo sledil tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga bodo učenci skupaj z razredniki pojedli v matičnih učilnicah. Tekom dneva se bodo odvijale različne aktivnosti, ki jih bomo povezali z 10-obletnico Rastoče knjige in 50-letnico šole.

Dostopnost