Skoči na glavno vsebino

Otroški parlament je program, ki je nastal na pobudo učencev pod okriljem Zveze prijateljev mladine in je namenjen izobraževanju o človekovih in državljanskih pravicah, vzgoji za aktivno državljanstvo in sodelovanju v ožjem in širšem družbenem življenju ter spodbujanju mladih, da zmorejo in znajo izražati lastna mnenja.

V aprilu 2022 so na Nacionalnem otroškem parlamentu izbrali novo temo Duševno zdravje otrok in mladostnikov. Na naši šoli so učenci v oddelčnih skupnostih spoznavali pojem duševno zdravje, katera področja zajema in kaj vse lahko vpliva na naše duševno zdravje. Predvsem so se posvetili vplivom družine, vrstnikov, medijev, šole in svetovnega spleta. Vsi oddelki od 3. do 9. razreda so podrobneje spoznali Tom telefon v okviru akcije »Tom potuje, otroke obiskuje« in se tako seznanili, kam vse se lahko zatečejo po pomoč.

Na sestanku Otroškega parlamenta so člani predstavili ugotovitve oddelčnih skupnosti. Z delom po skupinah od 1. do 9. razreda smo zapisali sklepne ugotovitve o negativnem ali pozitivnem vplivu posameznih dejavnikov. Na naslednjem sestanku Otroškega parlamenta smo ugotavljali, kaj so varovalni dejavniki za naše duševno zdravje in s čim ga lahko še okrepimo.

Na zadnjem sestanku so izbrali tudi predstavnico, ki je zastopala našo šolo na 33. Regijskem otroškem parlamentu, ki je potekal 27. 3. 2023 na OŠ Grm v Novem mestu. Predstavnica Mija Pavlin iz 9. a je aktivno sodelovala z ostalimi predstavniki šol širše regije, spletla nova poznanstva in dobila vpogled v to, kako učenci drugih šol razmišljajo o duševnem zdravju in samopodobi. Izvolili so deset delegatov, ki so zastopali našo regijo na 33. Nacionalnem otroškem parlamentu, ki je potekal v torek, 11. 4. 2023 na sedežu Državnega zbora. Osnovnošolci so izpostavili probleme, s katerimi se srečujejo: ne znajo poiskati ustrezne pomoči, slaba samopodoba, previsoka pričakovanja okolice, stigmatizacija in odnos do ljudi s težavami. Predlagali so rešitve na ravni posameznika, šole in družbe oziroma države. Želijo si več izobraževanja o prepoznavanju duševnih težav in kako pomagati sebi in vrstnikom s težavami, več svetovalnih delavcev in drugih strokovnih služb. V naslednjem šolskem letu bodo to izhodišča za pripravo konkretnega načrta sprememb z dolgoročnimi in kratkoročnimi cilji ter aktivnostmi na naši šoli in v lokalnem okolju, ki bi varovala in krepila naše duševno zdravje. 

Tina Hrastar, prof.

Mentorica otroškega parlamenta

Dostopnost