INFORMACIJE O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV

  Upravljavec zbirke osebnih podatkov:

  Osnovna šola Dolenjske Toplice,
  Pionirska cesta 35,
  8350 Dolenjske Toplice,
  telefonska številka: 073845200,
  elektronski naslov: os.dolenjske-toplice@os-dt.si.

  Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO):

  KATJA TRETJAK, univ. dipl. prav.,
  zaposlena v Center za pravno pomoč d.o.o.,
  Mariborska cesta 69,
  3000 Celje,
  dosegljiva na tel. št. 059340912,
  e-pošti katja@czpp.si.