Select Page

VZGOJNO DELOVANJE

Vzgojni načrt

Vodja: mag. Helena Arzenšek Krajačič

Vzgojni načrt šole izhaja iz ciljev osnovnošolskega izobraževanja, zapisanih v Zakonu o osnovni šoli. Z vzgojnim načrtom šola določi načine doseganja in uresničevanja ciljev in vrednot iz 2. člena tega zakona ob upoštevanju potreb in interesov učencev ter posebnosti širšega okolja. Vzgojni načrt vsebuje vzgojne dejavnosti in oblike vzajemnega sodelovanja šole s starši ter njihovo vključevanje v uresničevanje le-tega. Oblikujejo ga delavci šole v sodelovanju s starši, učenci in sodelavci šole. Sprejme ga svet zavoda.

Na podlagi Vzgojnega načrta smo oblikovali Pravila šolskega reda, kjer smo natančneje opredelili dolžnosti in odgovornosti učencev, načine zagotavljanja varnosti, pravila obnašanja in ravnanja. Določeni so vzgojni ukrepi za posamezne kršitve pravil, organiziranost učencev, opravičevanje odsotnosti ter sodelovanje pri zagotavljanju zdravstvenega varstva učencev. Vzgojni načrt in Pravila šolskega reda sta dopolnjena z vzgojnim delovanjem v razmerah, povezanih s COVID-19.

(Skupno 301 obiskov, današnjih obiskov 1)