Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk

18. novembra 2022 bomo praznovali dan slovenske hrane in izvedli že dvanajsti Tradicionalni slovenski zajtrk. Tudi letošnji Tradicionalni slovenski zajtrk naj za otroke postane poseben praznik.  Osrednja tema, ki jo bomo tokrat posebej izpostavili, je mleko in mlečni izdelki. K temu spodbujamo tudi z letošnjim sloganom »Zajtrk z mlekom – super dan!«

Na ta dan bomo učencem postregli tradicionalna živila zajtrka, kot so med, maslo, mleko, kruh in jabolko. Vsa živila so slovenskega porekla. Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati otroke in šolajočo mladino ter vzporedno v določenem obsegu tudi širšo javnost o:

 • pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad,
 • pomenu in prednostih lokalno pridelanih in predelanih živil domačega izvora,
 • pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje,
 • pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih in racionalnem ravnanju z embalažo ter
 • pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Učenci bodo pred zajtrkom prisluhnili radijski oddaji, nato pa bo sledil tradicionalni slovenski zajtrk, ki ga bodo učenci skupaj z razredniki pojedli v matičnih učilnicah. Tekom dneva se bodo odvijale različne aktivnosti, ki jih bomo povezali z 10-obletnico Rastoče knjige in 50-letnico šole.

Govorilne ure in roditeljski sestanki v novembru

Govorilne ure in roditeljski sestanki v novembru

Spoštovani starši,

v torek, 15. 11. 2022, bomo imeli od 16. do 18. ure govorilne ure po predmetih, kar pomeni, da se lahko prijavite na govorilne ure pri posameznih učiteljih, ki učijo vaše otroke.

V spletni učilnici Govorilne ure/Govorilne ure PO PREDMETIH, v razdelku GOVORILNE URE PO PREDMETIH V NOVEMBRU je objavljen razpored govorilnih ur pri učiteljih. Prijavite se z uporabniškim imenom in geslom (AAI prijava), ki jih imajo učenci za vstop v spletno učilnico. Izbran termin pri posameznem učitelju shranite s potrdi izbiro.

Število terminov za izvedbo govorilnih ur je omejeno.


Roditeljski sestanki za 1., 2. in 4. razred

 • 1. a in 1. b: ob 16.00 roditeljski sestanek v učilnicah 1. a in 1. b, tema OPISNE OCENE IN OPISMENJEVANJE,  govorilne ure po sestanku, niso potrebne  predhodne prijave.
 • 2. a in 2. b: ob 16.00 roditeljski sestanek v učilnicah 2. a in 2. b, tema BRANJE IN PISANJE, govorilne ure po sestanku, niso potrebne predhodne prijave.
 • 4. a in 4. b: ob 16.00 roditeljski sestanek v učilnicah 4. a in 4. b, tema DELOVNE IN UČNE NAVADE,  govorilne ure po sestanku, niso potrebne predhodne prijave.

Zimski vozni red šolskih avtobusov

Obveščamo vas, da s 15. 11. 2022 prične veljati zimski vozni red šolskih avtobusov.

Donacije Šolskemu skladu OŠ Dolenjske Toplice

Donacije Šolskemu skladu OŠ Dolenjske Toplice

Spoštovani starši in skrbniki,

naš zavod ima ustanovljen šolski sklad, ki pridobiva sredstva iz prispevkov staršev, donacij, zapuščin in iz drugih virov. Od letos dalje lahko davčni zavezanci namenite 0,3 % dohodnine za donacijo šolskemu skladu. Ta del dohodnine bi šel drugače v državni proračun. Zaradi donacije šolskemu skladu se vaša dohodnina ne bo spremenila.

Sredstva bodo namenjena za nadstandardne storitve, bolj kakovostno izobraževanje, za pomoč otrokom in učencem pri plačilu šol v naravi, strokovnih ekskurzij in podobno.

Na vas se tako obračamo s prošnjo, da del dohodnine (do 0,3 %) namenite tudi Šolskemu skladu Osnovne šole Dolenjske Toplice. Del dohodnine lahko šolskemu skladu namenite na različne načine:

 • preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki oddate obrazec »Zahteva za namenitev dela dohodnine za donacije (Doh-Don)«, v katerem pod upravičenca navedete davčno številko 51655535 in vpišete odstotek 0,3;
 • zahtevo lahko oddate elektronsko na naslovu https://edavki.durs.si ali
 • izpolnite priloženi obrazec in oddate razredniku. V šoli bomo zbrali vse vloge in jih posredovali na FURS.

Iskrena zahvala vsem, ki ste že do sedaj prispevali sredstva v naš šolski sklad in hvala tudi že vnaprej za vse bodoče prispevke.

Učbeniki in delovni zvezki skozi čas

Učbeniki in delovni zvezki skozi čas

Začetek praznovanja 50-letnice šole smo uspešno začeli z otvoritvijo prve razstave o napravah, ki smo jih uporabljali v preteklosti.

Sedaj pa je čas za napoved naše druge razstave z naslovom Učbeniki in delovni zvezki skozi čas.

Kdaj so se učbenikom pridružili še delovni zvezki? Se spomnite? Ali so bili učbeniki nekoč tako barviti in zanimivi kot so danes? Mogoče še kje najdete pozabljen učbenik ali delovni zvezek in ga pokažite vašemu otroku, vnuku, sosedu, lahko mu ga posodite in ga prinese v šolo.

Zbirali jih bomo od 21. 10. 2022 do 28. 10. 2022. Učenci podpisane stare učbenike in delavne zvezke oddajo razrednikom.

Drugo razstavo si boste lahko ogledali v drugem tednu novembra.

Po končani razstavi bomo predmete vrnili.

Hvala za sodelovanje.

Evakuacija 2022

Evakuacija 2022

V petek, 14. 10. 2022, je na Osnovni šoli Dolenjske Toplice potekala gasilska vaja za primer požara. Ob 9.35 naj bi zagorelo v pritličju predmetne stopnje.

Po obvestilu ravnateljice se je začela evakuacija učencev šole, otrok vrtca ter zaposlenih. Evakuacija na predmetni stopnji je potekala po zadimljenih prostorih s slabo vidljivostjo. 4 učenci in 2 zaposlena so ostali ujeti v razredih na predmetni stopnji.

Po nekaj minutah so se vsi ostali zbrali na košarkaškem in hokejskem igrišču.

Na intervencijo so prihitela vozila PGD Dolenjske Toplice, Podturn, Soteska in Dobindol, ki so bila obveščena preko klica na številko centra za obveščanje 112. Takoj so začeli z reševanjem. Primerno opremljeni so se podali v zadimljeno šolo. Po nekaj minutah so uspešno rešili vse osebe in jim nudili prvo pomoč.

Vaja je bila namenjena seznanitvi in preverjanju usposobljenosti zaposlenih za ukrepanje v primeru požara oziroma evakuacije učencev šole in otrok vrtca. Učence in  otroke vrtca pa v praksi usposobiti za mirno in hitro evakuacijo stavbe na podlagi načrta evakuacije. Po uspešni akciji je sledilo še poročanje gasilcev in ogled gasilskih vozil, ki so si jih z zanimanjem ogledali tako otroci vrtca kot tudi učenci razredne stopnje.

Svetovni dan hrane

Svetovni dan hrane

Vsako leto 16. oktobra obeležujemo svetovni dan hrane.  Praznujemo ga  v več kot 150 državah sveta. Ta dan je namenjen ozaveščanju, kako pomembno je, da s hrano delamo čim bolj odgovorno. Uvedla ga je Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Omenjeni datum je bil izbran, ker je bila na ta dan leta 1945 organizacija ustanovljena.

Geslo letošnjega svetovnega dneva hrane je »Nihče naj ne ostane lačen« (»Leave NO ONE behind«). Svetovna organizacija za hrano in kmetijstvo ob letošnjem svetovnem dnevu hrane tako izpostavlja nepredvidljive dogodke, ki vplivajo na svetovno prehransko varnost.  Naloga sveta je, da zgradimo trajnostni svet, v katerem ima vsakdo in povsod dostop do energijsko in hranilno primerne hrane.

Ob tej priložnosti so na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje, OE Ljubljana in OE Novo mesto pripravili video prispevek, v katerem izpostavljajo 3 ključna sporočila, ki lahko pripomorejo k bolj ekonomičnemu in uravnoteženemu prehranjevanju

Posnetek je dostopen na povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=Oav8t1qJsJg

O pomenu svetovnega dne hrane, poudarkih, ki jih letos želijo še posebej izpostaviti in se nanašajo na okolje, v katerem živimo, si več lahko preberete na povezavi: https://www.nijz.si/sl/16-oktober-2022-svetovni-dan-hrane-vec-bi-morali-storiti-za-vecjo-dostopnost-in-prepoznavnost.