Select Page

Kolesarski izpit

GLOBALNI  CILJI: pridobijo spretnosti, znanja in pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom, usvojijo osnove znanja o prometu, prometnih znakih in predpisih, spoznajo nevarnosti, ki na cesti ogrožajo varnost udeležencev v prometu, zlasti pa kolesarje...