Select Page

Vodja: Helena Arzenšek Krajačič

Kot je zapisano v Konceptu odkrivanja in dela z nadarjenimi učenci, je ena izmed nalog šole tudi poskrbeti za učence, ki zmorejo in hočejo več. Razvoj nadarjenosti posameznika se lahko spodbuja na različne načine. Tako bomo pri rednem pouku diferencirali in individualizirali delo s posamezniki, jih spodbujali pri vključevanju v dodatni pouk, pisanju raziskovalnih nalog, sodelovanju pri interesnih dejavnostih, izvajali pa bomo tudi obogatitveni program v obliki sobotnih šol. Raziskovalni tabor in ekskurzijo v tujino bomo kombinirali na vsaki dve leti. V šolskem letu 2014/2015 načrtujemo ekskurzijo v tujino.

(Skupno 3 obiskov, današnjih obiskov 1)