Select Page

V šolskem letu 2018/2019 bomo v 2. triadi izvajali naslednje neobvezne izbirne predmete: šport, umetnost in računalništvo.

V 6., 7. in 8. razredu ponujamo neobvezni izbirni predmet nemščino.

Učencem 6., 7. in 8. razreda ponujamo izbirne predmete, ki jih izberejo glede na svoj interes in jih še niso obiskovali v prejšnjih letih. Učenec izbere dve uri pouka OBVEZNIH izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri  izbirnem predmetu, če starši pisno zaprosijo za oprostitev in prinesejo potrdilo o vpisu.

Izbirni predmeti so obvezni in se ocenjujejo številčno z ocenami od 1 do 5.

Opis ponujenih izbirnih predmetov si lahko ogledate v knjižici.

(Skupno 29 obiskov, današnjih obiskov 1)