Select Page


GLOBALNI  CILJI:

pridobijo spretnosti, znanja in pravilne presoje za varno vožnjo s kolesom,

 • usvojijo osnove znanja o prometu, prometnih znakih in predpisih,
 • spoznajo nevarnosti, ki na cesti ogrožajo varnost udeležencev v prometu, zlasti pa kolesarje in pešce,
 • spoznajo in usvojijo osnovna pravila kolesarja in vključevanja v promet in pri sami vožnji,
 • praktično uporabijo svoja spoznanja pri preizkusni vožnji,
 • opravijo teoretični in praktični del izpita,
 • razvijajo samozavest, odgovornost, medsebojne odnose ter humano obnašanje v prometu na cesti,
 • upoštevajo najpomembnejše prometno pravilo: previdnost in obzirnost, se usposobijo za zdravo in
 • koristno preživljanje prostega časa, za krepitev telesnih sposobnosti in aktiven odnos do varstva narave.

VZGOJNO IZOBRAŽEVALNI CILJI IN NALOGE

 Učenci:

 • se naučijo pravilno ravnati v prometu, v skladu s predpisi in glede na razmere na cestišču,
 • poznajo sestavne dele kolesa, namen in delovanje sestavnih delov, obvezno opremo kolesa  in  znajo pravilno  vzdrževati  kolo,
 • se vzgojijo za kulturno  in humano sodelovanje v cestnem prometu, znajo varovati sebe in druge
 • udeležence v prometu,se usposobijo za zdravo in koristno preživljanje prostega časa, za krepitev
 • telesnih sposobnosti in aktiven odnos do varstva narave.

I.  IZVEDBA

 • tečajna oblika: od januarja do junija
 • teoretični del : 20 ur pri pouku : 10 razrednih ur, 5 ur DRU, 5 ur NIT
 • praktični del: 5 ur spretnostni prometni poligon pri ŠVZ in
 • vožnja po javnih prometnih površinah v Dolenjske Toplice v popoldanskem času

II.  TEORETIČNI DEL

 • pri rednem pouku: 5 ur pri NIT in 5 ur pri DRU
 • 10 ur pri razrednih urah
 • zgoščenka  S kolesom v šolo: učne vsebine, vaje iz učnih vsebin, izpit
 • učenje nove snovi, ponavljanje, utrjevanje teoretičnega znanja s pomočjo zgoščenke  S kolesom v šolo: Učne vsebine, Vaje iz učnih vsebin, Izpit
 • Preverjanje in ocenjevanje znanja teorije
 • Preverjanje teoretičnega znanja: ob računalniku
 • Ocenjevanje znanja: ob računalniku, analiza napak- individualno
 • Ponovni preizkus/ocenjevanje

III.  PRAKTIČNA VOŽNJA

1. Spretnostni prometni poligon

     a) 5 ur na spretnostno prometnem poligonu s celim oddelkom (pri ŠVZ)
     b) razvijanje spretnosti za vožnjo  kolesa
     c) vaje za varno vključevanje v promet
     d) vožnja kolesa na poligonu
     e) preizkus znanja vožnje s kolesom
     f)  kriteriji, načrt proge, ocenjevalni listi

2. Vožnja po javnih prometnih površinah
PO PRIDOBITVI KOLESARSKE IZKAZNICE

      a) skupine po 5 učencev 5 ur v prometu – po javnih prometnih površinah vožnja v Dolenjske Toplice
      b) izvaja se v popoldanske času – izven pouka
      c) najmanj enkrat za vsakega učenca
      č) vožnja s kolesom v prometu (največ 5 učencev, L oznaka, čelada, opremljeno kolo,  spremstvo – mentor, policija)
      d) ocenjevanje znanja po javnih prometnih površinah – praktična vožnja v prometu
      e) PREGLED KOLES – nalepka varno kolo

 • pregled koles policija, mentor
 • zapisnik o opravljenem pregledu
 • odprava pomanjkljivosti
 • ponoven pregled

KOLESARSKA ZAŠČITNA ČELADA

 • pregled čelad, ob pregledu koles
 • velikost, primernost, poškodovanost
 • pravilno zapenjanje

Po končani vožnji

 • pregled ocenjevalnih listov
 • analiza dela

PODELITEV KOLESARSKIH IZKAZNIC

 • slovesna podelitev ob koncu šolskega leta


(Skupno 49 obiskov, današnjih obiskov 1)