Select Page

KULTURNI DNEVI 2020/2021

Kulturne dneve načrtuje in njihovo izvedbo koordinira aktiv učiteljev slovenščine. Kulturne dni izvajamo v obliki skupnih kulturnih dni. Razredi, ki imajo po predmetniku več kulturnih dni, si ogledajo lutkovno, gledališko, glasbeno ali filmsko predstavo.   

 

V okviru kulturnih dni učenci spoznavajo različna jezikovna, družboslovna in umetnostna področja, naravne vrednote in vrednote človeške družbe ter jih med seboj povezujejo. V izvajanju kulturnih dni so učenci aktivni, dejavnosti načrtujejo ter sprejemajo, doživljajo in se izražajo. Navajajo se na sprejemanje in vrednotenje lastnega dela, dela sošolcev ter ostalih. S kulturnimi dnevi razvijajo ustvarjalnost, sposobnost dojemanja spoznanj družboslovnih ved in jezikoslovja, doživljanja umetniške besede, barv, oblik, zvoka in gibanja ter prepoznavanja, razumevanja in vrednotenja pokrajine in njenih sestavnih delov.  

Programi posameznih dni dejavnosti so sestavni deli letnih delovnih načrtov strokovnih delavcev, ki so vodje posameznih dni dejavnosti.  

RAZPORED KULTURNIH DNI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

razred

  kulturni dnevi 

  datum izvedbe 

  vodja kulturnega dne 

predvideni stroški 

1. razred

ogled lutkovne predstave

po dogovoru 

Miroslava Hrovat, prof. 

prevoz, vstopnine 

pravljična ura v knjižnici Dolenjske Toplice 

po dogovoru 

Miroslava Hrovat, prof. 

dan z umetnikom 

november 2020 

Miroslava Hrovat, prof. 

dan kulture 

februar 2021 

Miroslava Hrovat, prof. 

2. razred

dan kulture 

februar 2021 

Mojca Kranjc, prof. 

kulturne ustanove

po dogovoru

Mojca Kranjc, prof. 

prevoz, vstopnine 

dan z umetnikom  

po dogovoru

Mojca Kranjc, prof. 

gledališka predstava  

po dogovoru

Mojca Kranjc, prof. 

prevoz, vstopnina 

3. razred

gledališka predstava  

po dogovoru  

mag. Urška Bučar, prof. 

prevoz, vstopnine 

mediji 

september

mag. Urška Bučar, prof. 

učenje z umetnostjo 

po dogovoru

mag. Urška Bučar, prof. 

dan kulture 

februar 2021

mag. Urška Bučar, prof. 

4. razred

Učimo se z umetnostjo 

 

december 2020 

 

Irena Glavan,  

Anja Komes, prof. 

ogled Jakčevega doma in knjižnice Mirana Jarca 

 april/maj 2021 

Irena Glavan, 

Anja Komes, prof. 

prevoz, vstopnine 

dan kulture 

5. 2. 2021 

Irena Glavan

Anja Komes, prof.

5. razred

mesto Ljubljana – slovenska prestolnica 

12. 4. 2021

Katja Bučar, prof., Maja Bobnar, prof. 

prevoz,

plačilo vodenja 

Dolenjski muzej  

po dogovoru

Katja Bučar, prof., Maja Bobnar, prof. 

prevoz, vstopnine 

dan kulture 

februar 2021 

Katja Bučar, prof., Maja Bobnar, prof. 

6. razred

Groharjeva hiša (Sorica) 

31. 5. 2021 

Robert Kohek, prof.

prevoz, vstopnine 

dan kulture 

februar 2021

razredničarki

gledališka predstava

Tajno društvo PGC (KC Janeza Trdine)

 15. 9. 2020

Jasmina Kokalj, prof. 

 prevoz, vstopnina

7. razred

KD v CŠOD 

7.–11. 12. 2020

razrednika

dan kulture 

februar 2021

razrednika 

gledališka predstava Alica v čudežni deželi (Anton Podbevšek teater) 

 po dogovoru

Vesna Kastelic, mag. prof. 

  prevoz, vstopnina

8. razred

Po Prešernovih poteh 

23. 2. 2021

Marija Andrejčič 

prevoz, vstopnine 

dan kulture 

februar 2021

razrednika

/  

gledališka predstava Alica v čudežni deželi (Anton Podbevšek teater) 

 po dogovoru

Vesna Kastelic, mag. prof. 

prevoz, vstopnina

9. razred

Po poteh prvih zapiskov – dnevi evropske kulturne dediščine 

6. 10. 2020

Marija Andrejčič 

prevoz, vstopnine 

dan kulture 

februar 2021

razrednika

gledališka predstava Alica v čudežni deželi (Anton Podbevšek teater) 

 po dogovoru

Vesna Kastelic, mag. prof. 

prevoz, vstopnina

A

(Skupno 375 obiskov, današnjih obiskov 1)