Select Page
 
Starše in učence obveščamo, da se lahko prijavijo na letovanje na Debelem rtiču v organizaciji Rdečega križa.
Letovanje bo potekalo v 4 izmenah po 7 dni.
1. od 1. 7. do 8. 7. 2013
2. od 8. 7. do 15. 7. 2013
3. od 15. 7. do 22. 7. 2013
4. od 22. 7. do 29. 7. 2013
POGOJI LETOVANJA
Na letovanje se lahko vključijo otroci, stari od 7 do 13 let. V primeru preveč prijavljenih bodo imeli prednost otroci zdravstvenimi ali socialnimi težavami.
 
NAČIN PRIJAVE IN CENE LETOVANJA
Prijavnice dobite pri šolski svetovalni delavki. Izpolnite obrazec, podpišete izjave in priložite ODLOČBO O OTROŠKEM DODATKU ZA LETO 2013 ali še veljavno za leto 2012 iz katere je razviden dohodek na družinskega člana.
Na osnovi izračunanega bruto dohodka na družinskega člana se preko komisije v osnovni šoli določi prispevek staršev.
(Skupno 15 obiskov, današnjih obiskov 1)