Select Page

Vodja tima: Marija Andrejčič

Glede na dejavnosti lanskoletne prednostne naloge in dosežke pri delu projekta Branje in pisanje. želimo z dejavnostmi nadaljevati in jim hkrati dodati novo dimenzijo.

Tim za branje, ki smo ga razširili s predstavnico tujejezičnih bralnih značk, bo v šolskem letu 2014/2015 delal na motivaciji učencev za branje. Znotraj dejavnosti se bodo odvijali projekti, povezani z banjem in pisanjem. Veliko teh dejavnosti je na šoli potekalo že do sedaj. Naloga tima je, da projekte med seboj poveže, predstavi učencem in učiteljem ter jih motivira za sodelovanje v čim večjem obsegu. Tim bo skrbel za promocijo branja in pisanja kot vrednot, h katerim se želimo vrniti kljub modernemu načinu življenja, ki nanju vse prevečkrat pozablja. Dejavnosti, ki jih bomo izvajali v tem šolskem letu:Bralna značka za odrasle,Rastoča knjiga, Rastem s knjigo,Andersenova noč/večer, Naj knjiga 2015,Bralni nahrbtnik, tekmovanje za naj literarni prispevek, literarni razpisi,Naša mala knjižnica, obiski književnikov na šoli, MEGA kviz,Bralnice za strokovne delavce šole in vrtca, sodelovanje s krajevno knjižnico in krajevno bukvarno.

Prednostna naloga projekta v šoli bo približati projekt Rastoče knjige vsem učencem in strokovnim delavcem šole. Rdeča nit dela bo Abeceda mojstrstva in odličnosti. Vsak učitelj/vzgojitelj bo obravnaval s svojimi učenci/varovanci poljubno temo, ki jo bo tudi predstavil in povezal s prednostno nalogo šole.

Hkrati bo nastajal zbornik, ki ga bomo predstavili na Andersenovem večeru. Predlagane dejavnosti za izvedbo pa so:

 1. kreativno pisanje,
 2. likovno ustvarjanje,
 3. ročna dela,
 4. pesniško ustvarjanje,
 5. mladi raziskovalci so med nami,
 6. moj idol,
 7. eko kviz,
 8. veščine retorike,
 9. šport,
 10. razlaga tujk,
 11. jaz in vloge,
 12. male sive celice,
 13. pokaži, kaj znaš,
 14. glasba, ples,
 15. raziskovanje pomembnih ljudi v lokalni skupnosti,
 16. drugo.
(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)