Select Page

NARAVOSLOVNI DNEVI 2020/2021

Naravoslovni dnevi so načrtovani po razredih. Koordinator načrtovanja in izvedb je vodja naravoslovnega aktiva Anja Hace. 

Cilji naravoslovnih dni so, da učenci aktivno in sistematično dopolnjujejo in poglabljajo teoretično znanje, ki so ga pridobili med rednim poukom in ga povezujejo v dejavnosti, ki jih spodbujajo k samostojnemu in kritičnemu mišljenju, obenem omogočajo uporabo znanja.  

Učenci intenzivno doživljajo naravo, odkrivajo njene lepote in vrednote, oblikujejo pozitiven odnos do narave, življenja, učenja in dela. Zavedajo se pomena varovanja zdravja in okolja.  

RAZPORED NARAVOSLOVNI DNI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

razred

naravoslovni dnevi 

datum izvedbe 

vodja naravoslovnega dne 

predvideni stroški 

1. razred

Skrbimo za svojo varnost 

15. 10. 2020

mag. Rosana Dular, prof. 

zdravniški pregled 

po dogovoru 

mag. Rosana Dular, prof. 

prevoz 

tradicionalni slovenski zajtrk

november

mag. Rosana Dular, prof. 

/

2. razred

Skrbimo za svojo varnost 

15. 10. 2020

Mojca Kranjc, prof.

tradicionalni slovenski zajtrk

november 2020

Mojca Kranjc, prof.

Kresniček 

januar 2021

Mojca Kranjc, prof.

3. razred

sistematski pregled 

  po dogovoru 

Nina Pavlin , prof.

prevoz 

tradicionalni slovenski zajtrk

november

Nina Pavlin , prof.

/

Skrbimo za svojo varnost 

15. 10. 2020

  Nina Pavlin , prof.

4. razred

Skrbimo za svojo varnost 

15. 10. 2020

Irena Glavan,  

Anja Komes, prof. 

tradicionalni slovenski zajtrk

november 2020 

Irena Glavan,  

Anja Komes, prof. 

Slovenski šolski muzej in ZOO Ljubljana 

junij 2021 

Irena Glavan,  

Anja Komes, prof. 

prevoz, 

vstopnini 

5. razred

Kostanjeviška jama, Galerija Božidarja Jakca 

po dogovoru

Katja Bučar, prof., Maja Bobnar, prof. 

prevoz,

vstopnina

Skrbimo za svojo varnost 

15. 10. 2020

Katja Bučar, prof., Maja Bobnar, prof. 

tradicionalni slovenski zajtrk

20. 11. 2020 

Katja Bučar, prof., Maja Bobnar, prof. 

6. razred

sistematski pregled 

po dogovoru 

razrednik 

prevoz 

tradicionalni slovenski zajtrk

november 2020

Špela Murn, mag. prof.

Skrbimo za svojo varnost 

15. 10. 2020

razrednik 

7. razred

učne vsebine v domu Burja (Morje ali te poznam)

 december 2020

Dejan Žnideršič, prof., Vesna Kastelic, mag. prof.

prevoz,

bivanje

tradicionalni slovenski zajtrk

november 2020

Špela Murn, mag. prof. 

/

Skrbimo za svojo varnost 

15. 10. 2020

razrednik 

8. razred

Skrbimo za svojo varnost 

15. 10. 2020

razrednik 

sistematski pregled 

po dogovoru 

razrednik 

tradicionalni slovenski zajtrk

november 2020

razrednik 

/

9. razred

tradicionalni slovenski zajtrk 

  november 2020

Špela Murn, mag. prof.

/

Skrbimo za svojo varnost 

  15. 10. 2020

razrednik 

brezogljična šola

  po dogovoru

Anja Hace, mag. prof., 

Špela Murn, mag. prof. 

 

(Skupno 469 obiskov, današnjih obiskov 1)