Select Page
V začetku maja me je ravnateljica Maja Bobnar seznanila z natečajem, ki ga je razpisalo podjetje Goodyear Dunlop Sava Tires iz Ljubljane. Le – ta je bil v sklopu projekta » Z roko v roki za varnost otrok«. Namen natečaja je bil ozaveščanje učencev o pomenu varnosti v prometu in njihovi odgovornosti ter donatorsko podpreti aktivnosti osnovnih šol pri urejanju prometa varne okolice šol in zagotavljanju opreme in ostalih elementov za varno udejstvovanje učencev v prometu.
Namenjen je bil vsem osnovnim šolam v Sloveniji, podpiral pa ga je tudi Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Glavni namen natečaja je izbrati šole, ki imajo izdelano vizijo izvajanja prometne vzgoje, hkrati pa izbrati posameznika – učenca, ki bo nosil naziv Junior ambasador varnosti za leto 2014.
Za sodelovanje pa je bilo potrebno izdelati zelo obsežno dokumentacijo, ki je vsebovala: natančno opredeljeno strategijo šole za zagotavljanje varnosti otrok v prometu (analizo dosedanjih aktivnosti s tega področja za pretekli dve leti), analizo obstoječega stanja, pri čemer je bilo potrebno izpostaviti pomanjkljivosti in potrebe po investiciji s konkretnimi rešitvami, vizijo aktivnosti v prihodnosti, natančno opredelitev, čemu bodo donirana sredstva namenjena in terminski plan porabe sredstev.
Zapis vseh dejavnosti v preteklosti in načrtovanje za vnaprej je bil kar zahteven. Poskušala sem čim bolj izpostaviti našo vizijo zagotavljanja varnosti otrok in trenutno problematiko. Z ravnateljico sva se posvetovali, kam bi sredstva vložili. Odločili sva se za: postavitev kolesarnice, pokritje avtobusnega postajališča, ponovno izdelan načrt varnejših šolskih poti in izvajanje izobraževanja s področja varnosti v prometu. Glede izobraževanja sem tudi priložila ponudbe izvajalcev.
Učenci, ki sodelujejo v natečaju (7., 8. in 9. r), pa pripravijo kratek esej na temo »Varno in zabavno na poti v šolo«. Z esejem sta sodelovali Petra Strojin in Tanja Topić iz 9. razreda.
Med vsemi prispelimi prijavami je komisija, ki so jo sestavljali predstavniki podjetja, agencije za varnost prometa, agencije Futura in predstavnik Goodyearovih ambasadorjev varnosti izbrala šole, katerih prijava je najbolj ustrezala natančno zapisanim kriterijem. Izbranih je bilo 26 šol v Sloveniji, ki bodo prejela denarna sredstva v višini 2000 evrov.
Uspeha sem bila izjemno vesela, nisem ga ravno pričakovala- menila sem, da je konkurenca prehuda.
Tanja Topić je bila s svojim esejem izbrana, da izdela še dodatno nalogo in se poteguje za najvišjo nagrado – Junior ambasador varnosti za leto 2014. To je bila pesem na temo varnosti v prometu.
S strani izvajalcev natečaja smo dobili povabilo na zaključno dogodek projekta, ki je bil 11. junija na OŠ Zadobrova v Ljubljani, kjer je bila razglasitev Junior ambasadorja in podelitev čeka za 2000 evrov.
Ker se sama nisem mogla udeležiti tega dogodka zaradi drugih obveznosti v šoli, sta nagrado prevzeli Maja Bobnar in Tanja Topić. Tanja sicer ni posegla po najvišji nagradi, je pa imela zelo dober občutek, ker je sodelovala na natečaju in na prireditvi. Poleg denarne nagrade smo prejeli tudi praktično nagrado – odsevne brezrokavnike.
 Helena Jordan
(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)