Select Page

Učenci 3. skupine podaljšanega bivanja so aktivno sodelovali pri akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. S pomočjo spletnih strani, letakov in različnih zapisov o odpadkih so pridobivali informacije,kaj so to nevarni odpadki. Zelo so jih zanimale označbe nevarnih odpadkov, kaj pomenijo, kako škodujejo človeku in okolju. Poučili so se tudi o tem, kako varno ravnati z nevarnimi odpadki. Izdelali so dva plakata, ki sta obveščala o akciji zbiranja nevarnih odpadkov in ju obesili v prostorih šole. Učenci so prinašali fotografije nevarnih odpadkov in prazno embalažo. Vse, kar so prinesli, smo si ogledali, poimenovali vrsto nevarnega odpadka, za kaj smo to v gospodinjstvu uporabili, kakšne oznake so na embalaži, kakšna so navodila za uporabo in nato odpadek shranili na varno v naš razredni zbiralnik.

V torek, 2.10. 2012, smo zbrane nevarne odpadke odnesli v vozilo za zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev. Vsak učenec je oddal odpadke, ki jih je prinesel. Opazili smo še, da se je kar nekaj občanov odzvalo na akcijo in prineslo ali pripeljalo nevarne odpadke. Po tej opravljeni nalogi smo si ogledali ekološki otok in oddali odpadke, ki sem jih pripravila, v ustrezne zabojnike (steklo, papir, embalaža). Učenci so na vsakem zabojniku prebrali, kaj se sme odložiti in kaj ne v posamezni zabojnik. Za vsak odpadek so ugotovili, iz česa je in kam sodi, nato ga je učenec/učenka odložil/a v zabojnik.

Starši učencev so bili o akciji zbiranja nevarnih odpadkov iz gospodinjstev seznanjeni na uvodnem roditeljskem sestanku in povabljeni k sodelovanju. Odzvali so se, saj so učenci prinesli različne odpadke in to na primerno varen način.

Z zbiranjem in oddajo nevarnih odpadkov smo opravili eno od nalog eko šole.

Jožica Erjavec, učiteljica 3. skupine OPB

(Skupno 23 obiskov, današnjih obiskov 1)