Select Page

Koordinatorica: Helena Arzenšek Krajačič
Helena Jordan – vodja tima za bazar

V decembru bodo učenci in učitelji za starše, učence in vse ostale občane pripravili novoletno prireditev in bazar, ki bosta potekala dva dneva v KKC-ju v Dolenjskih Toplicah. Predstavili se bomo z glasbeno-plesno gledališko predstavo, ki bo povezana z našo prednostno nalogo šole. Tako še naprej uspešno povezujemo šolo z vrtcem, mlajše učence s starejšimi, razvijamo pripadnost šoli in uživamo v skupnem ustvarjanju. Predstave so vsakokrat zelo dobro obiskane.

Na novoletnem bazarju učenci prikažejo izdelke, ki so jih ustvarili pri pouku tehnike in tehnologije, na tehniških dnevih, v času podaljšanega bivanja, pri dejavnostih v vrtcu, največ pa pri interesni dejavnosti, ki jo imenujemo ustvarjalne delavnice. Osnovni cilj teh dejavnosti je, da učenci svoja znanja o gradivih in njihovi obdelavi uporabijo pri izdelavi dekorativnih in uporabnih izdelkov.

Konec novembra bodo učenci s svojimi mentorji prikazali, kako nastajajo izdelki, ki jih prodajajo na bazarju. Potekale bodo delavnice za izdelavo drobnih dekorativnih izdelkov, v katerih bodo lahko sodelovali tudi obiskovalci. To dejavnost smo poimenovali Novoletne ustvarjalnice.

Ob izdelavi izdelkov učenci izražajo svojo osebno ustvarjalnost, oblikujejo osebno omiko ter čut za estetiko, navajajo se na kulturno obnašanje in enakovredno delitev dela v skupini, na ekonomično rabo materiala, zavedajo se pomena uporabe naravnih materialov za izdelavo izdelkov in znajo svoje delo in izdelke kritično ovrednotiti.

Novost letošnjega šolskega leta je, da bomo bazar podaljšali na tri dni: prvi dan bo le prodaja izdelkov, drugi in tretji dan pa bo poleg prodaje tudi predstava.

Zaključek: 8., 9., 10. december 2014

(Skupno 18 obiskov, današnjih obiskov 1)