Select Page
 
Informacije za starše in učence 6. in 9. razreda
 
Nacionalno preverjanje znanja je zunanje pisno preverjanje znanja učencev ob koncu drugega in tretjega obdobja osnovne šole. Postopek izvedbe NPZ zagotavlja vsem učencem enake možnosti pri izkazovanju znanja, saj se preverjanje izvaja pod enakimi pogoji in ob istem času za vse učence v državi.
 
Cilj nacionalnega preverjanja znanja je pridobiti dodatno informacijo o znanju učencev, s katero želimo:
 – prispevati k boljši kakovosti učenja, poučevanja in znanja,
 – razvijati sposobnost učencev za kritično presojo lastnih dosežkov.
 
Nacionalno preverjanje znanja je za učence 6. razreda prostovoljno, za učence 9. razreda pa obvezno. NPZ pišejo iz vseh treh predmetov.
 Učenci pridejo v šolo ob 7.40. uri, po zaključku NPZ je pouk po urniku.
 
 DATUMI OPRAVLJANJA NPZ za šolsko leto 2012/2013 – 6. razred
 

Predmet

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

Datum

TOREK, 7. MAJ 2013

ČETRTEK, 9. MAJ 2013

TOREK, 14. MAJ 2013

Čas

Preverjanje se
začne ob 8.30 in
konča ob 9.30.
Preverjanje se začne
ob 8.30 in konča ob
9.30.
Preverjanje se začne
ob 8.30 in konča ob
9.30.
 
Na dan preverjanja učenci s seboj prinesejo PRIPOMOČKE za posamezne predmete, ki so razvidni iz tabele.
 

Predmet

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

Dovoljeni
pripomočki
Črno ali modro
nalivno pero ali
kemični svinčnik
modre ali črne barve,
svinčnik, radirka,
šilček, ravnilo,
geotrikotnik in šestilo.
Črno ali modro
nalivno pero ali
kemični svinčnik
modre ali črne
barve.
Črno ali modro
nalivno pero ali
kemični svinčnik
modre ali črne
barve.
 
 DATUMI OPRAVLJANJA NPZ za šolsko leto 2012/2013 – 9. razred
 

Predmet

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

Datum

TOREK, 7. MAJ 2013

ČETRTEK, 9. MAJ 2013

TOREK, 14. MAJ 2013

Čas

Preverjanje se
začne ob 8.30 in
konča ob 9.30.
Preverjanje se začne
ob 8.30 in konča ob
9.30.
Preverjanje se začne
ob 8.30 in konča ob
9.30.
 Na dan preverjanja učenci s seboj prinesejo PRIPOMOČKE za posamezne predmete, ki so razvidni iz tabele.
 
 

Predmet

MATEMATIKA

SLOVENŠČINA

ANGLEŠČINA

Dovoljeni
pripomočki
Črno ali modro
nalivno pero ali
kemični svinčnik
modre ali črne barve,
svinčnik, radirka,
šilček, ravnilo,
geotrikotnik in šestilo.
Črno ali modro
nalivno pero ali
kemični svinčnik
modre ali črne
barve.
Črno ali modro
nalivno pero ali
kemični svinčnik
modre ali črne
barve.

(Skupno 20 obiskov, današnjih obiskov 1)