V šolskem leto 2020/2021 imajo učenci naše šole na NACIONALNEM PREVERJANJU ZNANJA naslednje predmete: 6. RAZRED: SLOVENŠČINA (4. maj 2021), MATEMATIKA (6. maj 2021), PRVI TUJ JEZIJ-ANGLEŠČINA (10. maj 2021). 9. RAZRED: SLOVENŠČINA (4. maj 2021), MATEMATIKA (6. maj...