Select Page

Učencem 6., 7. in 8. razreda ponujamo obvezen izbirne predmete, ki jih izberejo glede na svoj interes in jih še niso obiskovali v prejšnjih letih. Učenec izbere dve uri pouka OBVEZNIH izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri  izbirnem predmetu, če starši pisno zaprosijo za oprostitev in prinesejo potrdilo o vpisu.  Izbirni predmeti so obvezni in se številno ocenjujejo z ocenami od 1 do 5.

Izbirni predmeti so obvezni in se ocenjujejo številčno z ocenami od 1 do 5.

Opis obveznih izbirnih predmetov najdete v IZBIRNI PREDMETI 2017_2018_ZBIRNIK-knjižica

(Skupno 84 obiskov, današnjih obiskov 1)