Select Page

Kaj je otroški parlament?

Otroški parlamenti so program vzgoje otrok in mladostnikov za demokracijo. Kot oblike demokratičnega dialoga se izvajajo v vseh šolah po Sloveniji, nadgradijo se s parlamenti na občinski in regionalni ravni in se zaključijo na nacionalnem otroškem parlamentu. Projekt izvajamo že od leta 1990 in pomeni eno od izvirnih oblik spodbujanja otrok k izražanju lastnih mnenj o vprašanjih, ki jih po demokratičnem postopku izberejo sami. V programu sodelujejo ob podpori mentorjev in prostovoljcev učenci in dijaki iz večine slovenskih šol.
Otroški parlament je javna tribuna otrok na temo, ki jo izberejo osnovnošolci na državnem otroškem parlamentu. Pomeni tudi obliko sodelovanja otrok v družbenem dogajanju ter pridobivanje vedenj o človekovih in državljanskih pravicah.

Kdo sodeluje v otroškem parlamentu?
V otroškem parlamentu sodelujejo osnovnošolci, ki so jim v šolah v pomoč ravnatelji, mentorji, učitelji, svetovalni delavci in drugi, izven šole pa sodelavci Zveze prijateljev mladine. Osnovnošolci zaključujejo svoje razprave na državnem otroškem parlamentu. Organizator nacionalnega programa otroškega parlamenta je Zveza prijateljev mladine Slovenije.

Zakaj otroški parlament?
Otroški parlament je nastal na pobudo učencev, da bi lahko javno spregovorili, predstavili svoja mnenje, ideje, dileme o vprašanjih, ki so pomembna v obdobju odraščanja v okolju, kjer živijo, se šolajo ali preživljajo prosti čas. Ob tem pričakujejo pozornost tako šolskih kot lokalnih oblasti ter vladnih in nevladnih organizacij, ki morajo prisluhniti pobudam mladih.

Kako deluje?
Otroški parlament deluje v obliki zasedanj, ki omogočijo sodelovanje vsem osnovnošolcem. Zasedanja potekajo v osnovnih šolah v razrednih skupnostih in na ŠOLSKEM PARLAMENTU. V vsaki šoli učenci izberejo delegacijo za občinski otroški parlament. Na občinskem otroškem parlamentu pa zberejo delegacijo za regijski otroški parlament, kjer predstavniki zastopajo interese vrstnikov na državnem otroškem parlamentu, ki poteka v dvorani Državnega zbora v Sloveniji.

Teme otroških parlamentov
 • 1990 – 1. otroški parlament: OTROKOM ZDRAVO IN VARNO OKOLJE
 • 1991 – 2. otroški parlament: PROSTI ČAS
 • 1992 – 3 otroški parlament: OTROKOM PRIJAZNO ŠOLO
 • 1993 – 4. otroški parlament: BREZ NASILJA ZA PRIJATELJSTVO
 • 1994 – 5. otroški parlament:  MOČ PRIJAZNE BESEDE
 • 1995 – 6. otroški parlament: DA BI ZMOGEL REČI: NE, HVALA – ALKOHOLU, CIGARETAM, DROGAM IN VSEM OBLIKAM NESTRPNOSTI, CIGARETAM, DROGAM IN VSEM OBLIKAM NESTRPNOSTI
 • 1996 – 7. otroški parlament: IMAM PRAVICO – IMAŠ PRAVICO
 • 1997 – 8. otroški parlament: DANES SEM TI IN TI SI JAZ
 • 1998 – 9. otroški parlament: OTROCI IN MEDIJI
 • 1999 – 10. otroški parlament: IMAVA SE RADA
 • 2000 – 11. otroški parlament: HOČEM, TOREJ ZMOREM
 • 2001 – 12. otroški parlament: MOJ PROSTI ČAS
 • 2002- 13. otroški parlament: OTROŠTVO BREZ NASILJA IN ZLORAB
 • 2003 – 14. otroški parlament: HUMANI MEDOSEBNI ODNOSI IN ZDRAVA SPOLNOST
 • 2004 – 15. otroški parlament: MLADI IN EVROPA
 • 2005 – 16. otroški parlament: TABUJI – PREPOVEDANE STVARI


Povzeto po ZPM Slovenije, http://sl.zpms.si/programi/otroski-parlament/

V okviru  šolske skupnosti in pod vodstvom šolskega parlamenta vsako leto na šoli izpeljemo aktivnosti oziroma se ukvarjamo s temami, ki so izbrane na državnem zasedanju Otroškega parlamenta.

Vsaka oddelčna skupnost dobi navodila in pripravljeno gradivo za pogovor o izbrani temi, nato določijo predstavnike, ki se udeležijo šolskega srečanja Otroškega parlamenta. Tam  o tematiki poglobljeno razmišljamo, se dogovorimo o nadaljnjih akcijah, včasih izvedemo anketo med učenci, izdelamo plakat, zapišemo naše misli in izberemo predstavnika šole, ki nas zastopa  na regijskem  otroškem parlamentu.  Na regijskem zasedanju  predstavniki posameznih šol združijo in izmenjajo svoje poglede, mnenja in prepričanja. Izberejo tudi predstavnike, ki se udeležijo državnega Otroškega parlamenta v prostorih Državnega zbora v Ljubljani.

Naši predstavniki se vsako leto udeležijo regijskega Otroškega parlamenta, v šolskem letu 2001/02 in 2002/03  pa se je predstavnica  naše šole udeležila tudi zasedanja državnega Otroškega parlamenta v Ljubljani.

Pomen Otroškega parlamenta vidim predvsem v tem, da učenci spregovorijo o temah, ki jih zanimajo in  o njih razmišljajo. Na tak način ozaveščajo problematiko družbe, otroštva, mladostništva in gradijo (samo)kritičen odnos do različnih tem.


                                                                                            Uredila in zapisala mentorica Otroškega parlamenta:Helena Arzenšek Krajačič

(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)