Select Page

Ponujeni izbirni predmeti v šolskem letu 2016/2017

Učencem 6., 7. in 8. razreda ponujamo izbirne predmete (tabela), ki jih izberejo glede na svoj interes in jih še niso obiskovali v prejšnjih letih. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri  izbirnem predmetu, če starši pisno zaprosijo za oprostitev in prinesejo potrdilo o vpisu.  Izbirni predmeti so obvezni in se številno ocenjujejo z ocenami od 1 do 5.

Seznam ponujenih izbirnih predmetov

Zap.
št.
Predmet Kdo poučuje Razred
7. R
1. Likovno snovanje I – LS1 Hočevar Mateja 7
2. Obdelava gradiv: les – OGL Jordan Helena 7
3. Šport za sprostitev – ŠSP Breščak Jernej 7
4. Urejanje besedil – UBE Miklavčič – Jenič Antonija 7
5. Nemščina  I – NI1 Sovič Kirm Nataša 7
6. Vzgoja za medije – TIS Marija Andrejčič 7
7. Verstva in etika I – VE1 Franc Ocvirk 7
8. Gledališki klub – GKL Urška Bučar 7
8. R
1. Izbrani šport ODBOJKA – IŠP Kovač Igor 8
2. Likovno snovanje II – LS2 Hočevar Mateja 8
3. Obdelava gradiv: US Jordan Helena 8
4. Nemščina II – NI2 Sovič Kirm Nataša 8
5. Računalniška omrežja – ROM Miklavčič – Jenič Antonija 8
6. Verstva in etika II – VE2 Franc Ocvirk 8
9. R
1. Likovno snovanje III – LS3 Hočevar Mateja 9
2. Multimedija – MME Miklavčič – Jenič Antonija 9
3. Nemščina III – NI3 Sovič Kirm Nataša 9
4. Šport za zdravje – ŠZZ Kovač Igor 9
6. Verstva in etika III – VE3 Franc Ocvirk 9
7. Retorika – RET Greta Košmrl 9
8. Šolsko novinarstvo – ŠNO Marija Andrejčič 9
9. Poskusi v kemiji Nada Medle Kovačevič 9.

IZBIRNI PREDMETI 2016_2017_opis

Ponujeni izbirni predmeti v šolskem letu 2015/2016

Učencem 6., 7. in 8. razreda smo ponudili izbirne predmete, ki jih izberejo glede na svoj interes. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši. To pomeni, da ne izbira več dveh ali treh predmetov, ampak dve oziroma tri ure tedensko.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri  izbirnem predmetu, če starši pisno zaprosijo za oprostitev. Izbirni predmeti so obvezni in se številno ocenjujejo z ocenami od 1 do 5.

Podroben opis izbirnih predmetov.

Predmet

 

Kdo poučuje
Razred
7. R
1.
Likovno snovanje I – LS1
Hočevar Mateja
7
2.
Obdelava gradiv: les – OGL
Jordan Helena
7

3.

Ples – PLE

Pavlin Nina

7

4.

Šport za sprostitev – ŠSP

Breščak Jernej

7

5.

Urejanje besedil – UBE

Miklavčič – Jenič Antonija

7

6.

Nemščina I – NI1

Sovič Kirm Nataša

7

7.

Verstva in etika I

Franc Ocvirk

7

8. R

1.
Izbrani šport ODBOJKA – IŠP
Kovač Igor
8

2.

Likovno snovanje II – LS2
Hočevar Mateja

8

3.

Obdelava gradiv: US

Jordan Helena

8

4.

Nemščina II – NI2

Sovič Kirm Nataša

8

5.

Računalniška omrežja – RAO

Miklavčič – Jenič Antonija

8

6.

Starinski in družabni plesi

Pavlin Nina

8

7.

Organizmi v naravi in umetnem okolju

Franc Ocvirk

8

8.

Verstva in etika II

Franc Ocvirk

8

9. R

1.

Likovno snovanje III – LS3

Hočevar Mateja

9

2.

Multimedija – MME

Miklavčič – Jenič Antonija

9

3.

Nemščina III – NI3

Sovič Kirm Nataša

9

4.

Šport za zdravje – ŠZZ

Kovač Igor

9

5.

Rastline in človek

Franc Ocvirk

9

6.

Verstva in etika III

Franc Ocvirk

9

7.

Retorika

9

8.

Šolsko novinarstvo

Marija Andrejčič

9

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)