Select Page

Učencem 6., 7. in 8. razreda ponujamo izbirne predmete (tabela), ki jih izberejo glede na svoj interes in jih še niso obiskovali v prejšnjih letih. Učenec izbere dve uri pouka izbirnih predmetov tedensko, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašajo njegovi starši.

Učenec, ki obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom, je lahko oproščen sodelovanja pri  izbirnem predmetu, če starši pisno zaprosijo za oprostitev in prinesejo potrdilo o vpisu.  Izbirni predmeti so obvezni in se številno ocenjujejo z ocenami od 1 do 5.

IZBIRNI PREDMETI 2016_2017_opis

Zap. št. Predmet Kdo poučuje Razred
7. R
1. Likovno snovanje I – LS1 Hočevar Mateja 7
2. Obdelava gradiv: les – OGL Jordan Helena 7
3. Šport za sprostitev – ŠSP Breščak Jernej 7
4. Urejanje besedil – UBE Miklavčič – Jenič Antonija 7
5. Nemščina  I – NI1 Sovič Kirm Nataša 7
6. Vzgoja za medije – TIS Marija Andrejčič 7
7. Verstva in etika I – VE1 Franc Ocvirk 7
8. Gledališki klub – GKL Urška Bučar 7
8. R
1. Izbrani šport ODBOJKA – IŠP Kovač Igor 8
2. Likovno snovanje II – LS2 Hočevar Mateja 8
3. Obdelava gradiv: US Jordan Helena 8
4. Nemščina II – NI2 Sovič Kirm Nataša 8
5. Računalniška omrežja – ROM Miklavčič – Jenič Antonija 8
6. Verstva in etika II – VE2 Franc Ocvirk 8
9. R
1. Likovno snovanje III – LS3 Hočevar Mateja 9
2. Multimedija – MME Miklavčič – Jenič Antonija 9
3. Nemščina III – NI3 Sovič Kirm Nataša 9
4. Šport za zdravje – ŠZZ Kovač Igor 9
6. Verstva in etika III – VE3 Franc Ocvirk 9
7. Retorika – RET Greta Košmrl 9
8. Šolsko novinarstvo – ŠNO Marija Andrejčič 9
9. Poskusi v kemiji Nada Medle Kovačevič 9.

(Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 1)