Select Page
 1. Šolska knjižnica ( v nadaljevanju knjižnica ) je odprta za učence/ otroke/starše ( v nadaljevanju uporabniki ) vsak dan v času kosila, za skupine pa po dogovoru.
 2. Izposoja v knjižnici je skupinska z učitelji/vzgojitelji ali individualna.
 3. Učenci prve triade si lahko izposodijo največ tri knjige, učenci druge triade štiri knjige in učenci tretje triade pa največ pet knjig.
 4. Učenec si lahko iz obveznega branja ( šolsko branje, angleška,nemška in eko bralna značka naenkrat izposodi le eno knjigo).
 5. Ta omejitev ne velja v tednu pred počitnicami ( jesenske, božično-novoletne, zimske in prvomajske ).
 6. Izposojevalni rok je dva tedna.
 7. Izposojenih knjig učenec ne sme izposojati drugim učencem.
 8. V knjižnici se učenci kulturno obnašajo.
 9. Učenci hkrati vračajo izposojene knjige in si izposojajo nove knjige.
 10. Učenci knjig ne morejo vrniti isti dan, kot si jih izposodijo.
 11. Učenci z izposojenimi knjigami doma lepo ravnajo.
 12. Učenci si ne izposojajo knjig s knjižničarjeve mize, niti jih tam ne puščajo brez vednosti knjižničarja.
 13. Učbenike iz učbeniškega sklada imajo učenci izposojene celo šolsko leto. Na koncu jih morajo vrniti ali plačati.
 14. Po vsakih počitnicah knjižničarka v e – obliki obvesti razrednike o številu izposojenih knjig, ti pa učencem razdelijo sezname.
 15. V času izposoje v knjižnici ne sme biti sestankov, ki odvračajo učence od obiska knjižnice.
 16. Enkrat imate lahko doma samo eno AV gradivo.
 17. Celo šolsko leto poteka tekmovanje za naj bralca/ko šole.
 18. Knjiga je najboljša prijateljica, ki te nikoli ne razočara in ne pusti samega.
(Skupno 2 obiskov, današnjih obiskov 1)