Skoči na glavno vsebino

PREDNOSTNA NALOGA 2023/2024

 

ZAGOTAVLJANJE INTEGRITETE V ŠOLSKEM PROSTORU

Vodja: Andreja Koščak, prof., ravnateljica

Sodelovali bomo v okviru posebne naloge Ministrstva za vzgojo in izobraževanje, ki je navezana na razvojno nalogo Varno in spodbudno učno okolje in ki smo jo kot prednostno nalogo vodili zadnji dve šolski leti. Naloga odpira možnosti za profesionalni in karierni razvoj ter pomeni priložnost za nadaljevanje kakovostnega vodenja in timskega sodelovanja na področju krepitve integritete tako v vrtcu kot tudi v šoli. 

Naš vzgojno-izobraževalni sistem zagotavlja kakovostno vzgojo in izobraževanje, ki temelji na pravičnosti in enakosti izobraževalnih možnosti, ter krepi integriteto vseh vpetih v vzgojnoizobraževalni proces. Po definiciji integritete je vzgojno-izobraževalni zavod z integriteto tisti, ki v skladu z načeli in cilji, veljavnim pravom in etičnimi normami, opredeljenimi v svojih aktih, zagotavlja in izvaja kakovostni vzgojno-izobraževalni proces. Cilji razvojne naloge so sledeči:

 • Na študijah primera analizirati in ovrednotiti načrte integritete ter preveriti njihovo delovanje v praksi.
 • Ozavestiti pojem integritete ter za in z njo delovati v vzgojno-izobraževalnem procesu. Identificirati vsebine, teme in področja integritete v vzgojno-izobraževalnem zavodu.
 • Spoznati, analizirati in vrednotiti zagotavljanje integritete v Vrtcu Gumbek in OŠ Dolenjske Toplice.

  50 LET OSNOVNE ŠOLE DOLENJSKE TOPLICE

  Vodja: Mojca Kranjc, prof.

  V letošnjem šolskem letu mineva 50 let, odkar se je začel pouk v novi šolski zgradbi in se je končalo obdobje poučevanja po različnih lokacijah v Dolenjskih Toplicah. 

  Z aktivnostmi bomo nadaljevali tudi v tem šolskem letu. V sodelovanju z lokalnimi obrtniki in podjetniki ter starši bomo izpeljali osvežitev šole in  njene okolice.

  V četrtek, 26. 10. 2023, bomo imeli osrednjo slavnostno prireditev, ki bo na šolskem igrišču pod šotorom. Ob knjižnici bomo nadgradili razstavo o nastanku nove šole. V telovadnici pa pripravili tematsko razstavo, predstavljeni pa bodo tudi projekti, dejavnosti, ki so potekale na šoli. Mesto bo namenjeno tudi sponzorjem.

  Za vabljene goste bomo pripravili darilca in zbornik, čas po prireditvi pa namenili druženju in obujanju spominov. 

  Vtise in delovanje šole bomo predstavili medijem, pisne prispevke o vtisih in dogajanju ob tem jubileju pa zbrali v šolskem glasilu Rog.

  Dostopnost