Select Page

Projekt postopno uvajanje prvega tujega jezika v 2. razred

S projektom začenjamo v letošnjem šolskem letu. Vključena sta oba druga razreda. Učenci imajo dve uri prvega tujega jezika – angleščine tedensko. Na šoli je oblikovan projektni tim, ki se bo sestajal po potrebi.

Dan odprtih vrat – Ustvarjalno popoldne in bazar

Vodji: Helena Jordan, Jožica Erjavec

V okviru dneva odprtih vrta bomo v letošnjem šolskem letu predstavili novoletne ustvarjalnice, ki bodo vsebinsko nadgrajene. Pripravili bomo pestro ponudbo različnih delavnic za izdelavo novoletnih uporabnih in dekorativnih izdelkov. Istočasno bodo potekale predstavitve nekaterih zanimivih ročnih del.

Delavnice bodo vodili učenci, ki so pri ustvarjalnih delavnicah ter strokovni delavci šole in vrtca. Potekale bodo v   popoldanskem času konec novembra.   Povabili bomo vse starše, učencev in varovancev vrtca. Nastale izdelke bodo udeleženci odnesli domov.

Prireditev z namenom in bazar  

Koordinatorica: Maja Bobnar

Vodja umetniškega dela: Robert Kohek

Vodja bazarja: Helena Jordan

10. in 11. decembra bomo v KKC-ju organizirali Prireditev z namenom ter novoletni bazar. Pripravili bomo koncert šolskih pevskih zborov, nastop folklorne skupine ter pevskega zbora iz vrtca ob spremljavi različnih glasbil. Zbrana sredstva bomo namenili šolskemu skladu za pomoč socialno šibkejšim družinam. Prireditev je pomembna, saj učencem in staršem ponudimo obisk kvalitetne glasbene prireditve, ki jo pripravijo učenci OŠ Dolenjske Toplice in Vrtca Gumbek.

V letošnjem letu načrtujemo izpeljati bazar v treh popoldnevih. Prvi dan, 9. 12. 2015, bo samo prodaja, drugi in tretji dan, 10. in 12. 12. 2015, pa bosta obogatena s prireditvijo. Lani smo poleg izdelkov učencev dodali še izdelke strokovnih delavcev, kar je zelo popestrilo našo ponudbo.

Na novoletnem bazarju učenci prikažejo izdelke, ki so jih ustvarili pri pouku tehnike in tehnologije, na tehniških dnevih, v času podaljšanega bivanja, največ pa pri interesni dejavnosti ustvarjalne delavnice. Osnovni cilj teh dejavnosti je, da učenci svoja znanja o gradivih in njihovi obdelavi uporabijo pri izdelavi dekorativnih in uporabnih izdelkov, ki jih predstavijo širši javnosti.

Ob izdelavi izdelkov učenci izražajo svojo osebno ustvarjalnost, oblikujejo čut za estetiko, navajajo se na kulturno obnašanje in enakovredno delitev dela v skupini, na ekonomično rabo materiala, zavedajo se pomena uporabe naravnih materialov za izdelavo izdelkov in znajo svoje delo in izdelke kritično ovrednotiti.

(Skupno 5 obiskov, današnjih obiskov 1)