Skoči na glavno vsebino

PROJEKTI 2023/2024

Prednovoletni bazar

Vodja: Helena Jordan, prof.

V prvem tednu decembra, predvidoma 7. 12. 2023, bodo učenci in učitelji za starše in občane pripravili prednovoletni bazar. Potekal bo v šolski telovadnici. Dogajanje bomo popestrili  z nastopi naših učencev, pripravili bomo kotičke za druženje in kotičke z igrami za otroke. Tudi okolico šole bomo obogatili z dekoracijo iz naravnih materialov, z lučkami in lampijoni. 

Vsebinsko bo zasnovan v dveh delih:  

  • tradicionalni bazar s pestro ponudbo izdelkov, s katerimi si polepšamo praznične dni,
  • prodaja izdelkov posameznih oddelčnih skupnosti, ki jih bodo učenci in učitelji izdelali pri razrednih urah in na podjetniškem dnevu.

Pri ustvarjanju bo poudarek na oblikovanju izdelkov iz naravnih materialov. Namen vseh praktičnih dejavnosti je, da učenci svoja znanja o gradivih in njihovi obdelavi uporabijo pri izdelavi dekorativnih in uporabnih izdelkov, ki jih predstavijo širši javnosti. Pri oblikovanju izdelkov in pri njihovi prodaji učenci izražajo svojo osebno ustvarjalnost, oblikujejo čut za estetiko, navajajo se na kulturno obnašanje in enakovredno delitev dela v skupini ter na ekonomično uporabo materiala. Na tak način se spoznajo tudi z osnovami podjetništva, da ustvarijo funkcionalen in všečen izdelek, poskrbeti pa morajo tudi za ustrezno predstavitev in prodajo. Zavedajo se pomena uporabe naravnih materialov za izdelavo izdelkov in znajo svoje delo ter izdelke kritično ovrednotiti.  

Valeta

Vodji: Jasmina Kokalj, prof., Igor Kovač, prof.

V četrtek, 13. 6. 2024, bomo z devetošolci organizirali zaključno prireditev – valeto, ki je vrhunec devetletnega šolanja, odraščanja in druženja. Priprave na prireditev bodo potekale med celim šolskim letom, mednje pa sodijo organizacija plesnega tečaja, priprave na slovo od šole ter organizacija same valete. V projekt bomo vključili vse učence, ki jim bosta pomagala oba razrednika, za pomoč pa prosili še druge učitelje. Namen prireditve je predstaviti generacijo šoli in staršem, podeliti priznanja in nagrade ter se slavnostno posloviti ob zaključku devetletnega osnovnega šolanja.

Zaključna prireditev

Vodji: mag. Urška Bučar Fink, prof., Jasmina Metelko, mag. prof.

Ob zaključku šolskega leta 2023/2024 bomo izvedli prireditev s proslavo ob dnevu državnosti. Prireditev bo vsebovala kulturni program ter podelitev priznanj in nagrad zaslužnim učencem.

Na stojnicah bodo predstavljene dejavnosti, ki bodo na šoli potekale med celim šolskim letom. 

Šolski muzikal

Vodja: Dejan Žnideršič, prof. 

Predvidoma v maju 2023 bomo pripravili krajšo prireditev v obliki muzikala, v katerem bodo nastopali učenci naše osnovne šole. Učitelji bodo konec septembra pripravili avdicijo, na kateri bodo izbrali sodelujoče učence. Učitelji se bodo tako preizkusili na področju učenja petja, vodenja plesa, dramaturgije in odrske postavitve, učenci pa bodo pokazali svoje talente v petju in nastopanju. Sodelovali bomo s šolskim pevskim zborom ter plesnimi skupinami, predstava pa se bo v celoti povezovala z angleščino, saj bo muzikal izveden v angleškem jeziku. S tem projektom želimo spodbuditi učence k spretnejšemu izražanju v tujem jeziku na drugačen način od tistega, ki so ga vajeni v šolskih klopeh. Prav tako se bodo lahko preizkusili v umetnostni zvrsti, ki združuje različne načine umetniškega izražanja, kot so glas, gib, interpretacija, zato je ta gledališka oblika vse bolj priljubljena tudi med mladimi.

Dostopnost