Skoči na glavno vsebino

ŠOLSKI PREVOZI

Šolski prevozi bodo vozili po voznem redu, in sicer zjutraj (prihod v šolo: 1. in 2. vožnja v vse smeri) in popoldne (ob 13. 20 in 14.40: 1. in 2. vožnja v vse smeri):
– 1. jutranja vožnja je namenjena učencem, ki imajo v času predur pouk,

– 2. jutranja vožnja za tiste učence, ki nimajo predur.

Po pouku bosta obe vožnji v vse smeri ob 13.20 (za vse učence, ki zaključijo pouk) in 14.40 (za učence, ki bodo obiskovali podaljšano bivanje in imeli 6. uro pouk).

Otrok naj gre v šolo pravočasno. Na avtobusni postaji naj bo 5 minut pred prihodom avtobusa. Kjer je pločnik, naj hodi po pločniku, sicer pa po levi stani ceste, v nasprotni smeri kot poteka promet. Prvošolce pospremite sami do šole in iz nje ter ga poučite o nevarnostih, ki nanj prežijo na cesti. Pokažite mu, kje in kako lahko prečka cesto. Učenci prvih razredov naj okoli vratu nosijo rumene rutice.  Če prihajajo ali odhajajo v mraku, naj nosijo svetla odbojna telesa, npr. kresničko.

PRIHODI V ŠOLO

Relacija: Straža–Kočevske Poljane–Dolenjske Toplice (šola) PRIHOD V ŠOLO

 

Postajališče 1. vožnja (odhod) 2. vožnja (odhod)
Straža 6.40 7.35
Gorenje Polje 6.45 7.40
Gaberje 6.47 7.42

Soteska

·        ustavi Gabrje pred križiščem za Sotesko

·        ustavi na križišču pri kapelici

·        ustavi pri mostu

V času od 15. 11. 2022 do 15. 3. 2023 (zimski čas) avtobus ustavi pred gasilskim domom.

6.49 7.44
Loška vas 6.53 7.48

Podhosta

· ustavi pri hišni številki 21 a

· ustavi na avtobusnem postajališču

6.57 7.52
Suhor 6.58 7.53
Obrh (avtobusno postajališče) 6.59 7.54

Podturn

· odcep za Bazo 20

7.00 7.55
Kočevske Poljane (skozi vas) 7.08 8.00
odcep Cerovec 7.10 8.02
Podturn (avtobusno postajališče) 7.12 8.04
Šola 7.15 8.10
Relacija: Dobindol–Dolenjske Toplice (PRIHODI v šolo)
Relacija Začetek vožnje Začetna postaja Druge postaje Prihod v šolo
1. vožnja 7.00 Dobindol (zgoraj) Dobindol (zgoraj)–Gorenje Sušice 29–Gorenje Sušice–Gorenje Sušice 1a–Dolenje Sušice (center)–Dolenje Sušice (pri Kolesarju)–šola 7.20
2. vožnja 7.50 Dobindol (zgoraj) Dobindol (zgoraj)–Gorenje Sušice 29–Gorenje Sušice–Gorenje Sušice 1a–Dolenje Sušice (center) Dolenje Sušice (pri Kolesarju)–šola 8.10
Relacija: Selišče–Bušinec–Cerovec–Stare Žage–Občice–Dolenjske Toplice (PRIHODI V ŠOLO)
Relacija Začetek vožnje Začetna postaja Druge postaje Prihod v šolo
1. vožnja 6.50 Selišče (pri kapelici)

Bušinec (na križišču)–Cerovec (na križišču, odcep za kmetijo Plavica)–Stare Žage (ob 7.05)–Občice (v zimskem času na obeh postajališčih)–Loška vas 13 (ob 7.15)-šola

7.20
2. vožnja 7.30 Selišče (pri kapelici)
  1. vožnja: Bušinec (na križišču)–Cerovec (na križišču, odcep za kmetijo Plavica)–šola

2. vožnja: Stare Žage (ob 7.55)–Občice (v zimskem času na obeh postajališčih)–šola

8.15

ODHODI DOMOV

Relacija: Straža–Kočevske Poljane–Dolenjske Toplice (ODHODI IZ ŠOLE)
Postajališče 1. vožnja (odhod) 2. vožnja (odhod)
OŠ Dolenjske Toplice 13.20 14.40
Straža 13.30 14.50
Gorenje Polje 13.35 14.55
Gaberje 13.37 14.57

Soteska

·        ustavi Gabrje pred križiščem za Sotesko

·        ustavi na križišču pri kapelici

·        ustavi pri MOSTU

V času od 15. 11. 2022 do 15. 3. 2023 (zimski čas) avtobus ustavi pred gasilskim domom.

13.39 14.59
Loška vas 13.43 15.03

Podhosta

·  ustavi pri hišni številki 21 a

·  ustavi na avtobusnem postajališču

13.47 15.07
Suhor 13.48 15.08
Obrh (avtobusno postajališče) 13.49 15.09

Podturn 1

·  odcep za Bazo 20

13.50 15.10
Podturn (pri Štravsu) 13.51 15.11
Kočevske Poljane 13.55 15.13
odcep za Cerovec 13.57 15.15
Relacija: Relacija: Dobindol–Dolenjske Toplice (ODHODI IZ šole)
Relacija Začetek vožnje Začetna postaja Druge postaje
1. vožnja 13.20 šola Dolenje Sušice (pri Kolesarju) – Dolenje Sušice
(center) – Gorenje Sušice 1a – Gorenje Sušice –
Gorenje Sušice 29 – Dobindol (zgoraj)
2. vožnja 14.40 šola Dolenje Sušice (pri Kolesarju) – Dolenje Sušice
(center) – Gorenje Sušice 1a – Gorenje Sušice –
Gorenje Sušice 29 – Dobindol (zgoraj)
Relacija: Selišče–Bušinec–Cerovec–Stare Žage–Občice–Dolenjske Toplice (ODHODI DOMOV)
Relacija Začetek vožnje Začetna postaja Druge postaje
 1. vožnja 13.20 šola

1. vožnja: Selišče (pri kapelici)–Bušinec (na križišču)–Cerovec (na križišču, odcep za kmetijo Plavica

2. vožnja: šola (odhod ob 13.40)–Stare Žage–Občice (v zimskem času na obeh postajališčih)

2. vožnja 14.40 šola Selišče (pri kapelici)–Bušinec (na križišču)–Cerovec (na križišču, odcep za kmetijo Plavica)–Stare Žage–Občice (v zimskem času na obeh postajališčih)
Dostopnost