Select Page

ŠPORTNI DNEVI 2020/2021

Športne dneve načrtuje in njihovo izvedbo koordinira aktiv učiteljev športa.    

Na športnih dneh učenke in učenci zadovoljujejo potrebe po gibanju, gibalnem izražanju in ustvarjalnosti, se sprostijo in razvedrijo, razvijajo prijateljstvo, medsebojno sodelovanje, spoštujejo lastne in tuje dosežke, utrjujejo si samozavest in pridobivajo trajne športne navade.  

Seznanjajo se z različnimi športnimi dejavnostmi in s športom v prostem času, usposabljajo se za samostojne športne dejavnosti.  

Ob povezavi z načeli in cilji zdravstvene vzgoje in naravoslovnimi dnevi se zavedajo pomena varovanja okolja in zdravja, oblikujejo si spoštovanje do narave. Vse te cilje bodo uresničevali na petih športnih dnevih.  

RAZPORED ŠPORTNIH DNI V ŠOLSKEM LETU 2020/2021

razred

športni dnevi

datum izvedbe

vodja športnega dne

predvideni stroški /razred/učenec

 1. razred

evropski športni dan (pohod)

september 2020

Gašper Štih, prof.

/

pohod

marec 2021

mag. Rosana Dular, prof.

/

testiranje ŠVK

april 2021

Igor Kovač, prof.

/

atletika

maj 2021

Gašper Štih, prof.

/

igre v vodi (Balnea)

junij 2021

mag. Rosana Dular, prof.

vstopnina

2. razred

evropski športni dan (pohod)

september 2020

Gašper Štih, prof.

/

pohod

marec 2021

Tatjana Gorenc

/

testiranje ŠVK

april 2021

Igor Kovač, prof.

/

atletika

maj 2021

Gašper Štih, prof.

/

igre v vodi (Balnea)

junij 2021

Igor Kovač, prof.

vstopnina

3. razred

evropski športni dan (pohod)

september 2020

Gašper Štih, prof.

/

testiranje ŠVK

april 2021

Igor Kovač, prof.

/

pohod – CŠOD

maj 2021

Nina Pavlin, prof.

/

atletika

maj 2021

Gašper Štih, prof.

/

igre v vodi (Balnea)

junij 2021

Igor Kovač, prof.

vstopnina

4. razred

evropski športni dan (pohod)

september 2020

Gašper Štih, prof.

/

Šolar na smuči

januar 2021

Igor Kovač, prof.

prevoz

testiranje ŠVK

april 2021

Igor Kovač, prof.

/

atletika

maj 2021

Gašper Štih, prof.

/

plavanje (Balnea)

junij 2021

Igor Kovač, prof.

vstopnina

5. razred

evropski športni dan (poligon –

kolesarjenje)

september 2020

Katja Bučar, prof.,

Maja Bobnar, prof.

/

pohod (CŠOD)

januar 2021

Igor Kovač, prof.

/

smučanje (CŠOD)

januar 2021

Igor Kovač, prof.

/

atletika

maj 2021

Gašper Štih, prof.

/

plavanje (Balnea)

junij 2021

Igor Kovač, prof.

vstopnina

6. razred

kolesarjenje –  poligon

september 2020

Gašper Štih, prof.,

Igor Kovač, prof.

/

smučanje

januar 2021

Gašper Štih, prof.

karta, prevoz

pohod (Mirna Gora)

april 2021

Gašper Štih, prof.

prevoz

atletika

maj 2021

Igor Kovač, prof.

/

plavanje (Balnea)

junij 2021

Igor Kovač, prof.

vstopnina

7. razred

evropski športni dan (športne igre)

september 2020

Gašper Štih, prof.

/

smučanje

januar 2021

Gašper Štih, prof.

karta, prevoz

pohod (CŠOD Burja)

december 2020

Dejan Žnideršič, prof.,

Vesna Kastelic, prof.

/

atletika

maj 2021

Igor Kovač, prof.

/

plavanje (Balnea)

junij 2021

Igor Kovač, prof.

vstopnina

8. razred

evropski športni dan (športne igre)

september 2020

Gašper Štih, prof.

/

smučanje

januar 2021

Gašper Štih, prof.

karta, prevoz

pohod (Mirna Gora–Gače)

april 2021

Gašper Štih, prof.

/

atletika

maj 2021

Igor Kovač, prof.

/

športni dan na vodi

junij 2021

Gašper Štih, prof.

karta, prevoz

9. razred

evropski športni dan (športne igre)

september 2020

Gašper Štih, prof.

/

zaključni izlet

maj 2020

Gašper Štih, prof.,

Helena Jordan, prof.

karta, prevoz

smučanje

januar 2021

Gašper Štih, prof.

karta, prevoz

pohod (Mirna Gora–Gače)

april 2021

Gašper Štih, prof.

prevoz

atletika

maj 2021

Igor Kovač, prof.

/


A

(Skupno 480 obiskov, današnjih obiskov 1)