Select Page

Organiziramo tečaj angleškega jezika za učence tretjega razreda predvidoma v dveh skupinah. Vodi ju učitelj Mihael Potočar. V 30-urni tečaj starši vpisujejo učence prostovoljno. S tečajem sledimo naslednjim ciljem:

  • v mladem učencu je potrebno vzbuditi ljubezen in veselje do učenja tujega jezika na spontan in nevsiljiv način;
  • razviti pri otroku govorne (pravilna izgovorjava) in slušne spretnosti v tujem jeziku, tako da se bo sposoben odzvati na dana navodila, spodbude in vprašanja,
  • učenci se bodo tudi seznanili z zapisovanjem in branjem preprostih besed. Pomembno je tudi, da otrok razume teorijo jezika in jo zna tudi uporabljati.

Učenci bodo razvijali jezikovne spretnosti na izkustven način – poudarek bo na spretnostih komuniciranja v življenjskih situacijah preko zgodbic, polne domišljije (o dveh različnih družinah, ki živita pod isto streho), izštevank in pesmic, ki so mlajšim otrokom blizu.

Teme in besedišče je vezano na dom, družino, okolje in igro: kako se predstavi in pozdravi, šolske potrebščine, igrače, oblačila, rojstnodnevna zabava, osebna higiena, otroške igrače, številke, barve, različni prazniki v angleško govorečih deželah.

Povedali bodo, kaj znajo; sledili bodo preprostim navodilom.

Pri tečaju bomo uporabljali delovni zvezek Happy House 1 založbe Oxford ter druga slikovna in zvočna gradiva.

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)