Select Page

TEHNIŠKI DNEVI 2020/2021

Koordinatorica načrtovanja in izvedbe je Helena Jordan. Tehniške dneve izvajamo v vseh razredih osnovne šole in se povezujejo s cilji tehnike in tehnologije. Pri tehniških dnevih učenci preverjajo in uporabljajo tehniška znanja, pridobljena pri pouku in povezana z znanji iz drugih predmetov, za reševanje problemov spreminjanja narave. V projektno zasnovanem delu odkrivajo probleme in jih po svojih močeh in zmožnostih organizirano rešujejo. Iz spoznanj in izkušenj črpajo nove pobude za nadaljnje učenje.

Učenci:

  • povezujejo teorijo s prakso in ob delu razširjajo znanje o tehniki, tehnologiji in ekonomiki dela ter odnosih med ljudmi,
  • razvijajo kulturo dela in pravilen odnos do njega,
  • sodelujejo v vseh delovnih fazah od načrtovanja, konstruiranja, sporazumevanja, uresničevanja do vrednotenja rezultatov,
  • razvijajo svoje inventivne sposobnosti,
  • spoznavajo svet dela in poklicev, odkrivajo lastne interese in sposobnosti ter se poklicno usmerjajo,
  • vzgajajo se za kritičen in odgovoren odnos do naravne in kulturne dediščine,
  • navajajo se na gospodarno izrabo energije, časa in gradiv,
  • spoznavajo varnostne ukrepe pri delu, razvijajo spretnosti in navade pri uporabi varnostnih ukrepov in zaščitnih sredstev,
  • oblikujejo pozitiven odnos do varovanja svojega zdravja in zdravja drugih.
RAZPORED TEHNIŠKIH DNI za leto 2020/2021
razred  tehniški dnevi    datum izvedbe   vodja tehniškega dne  predvideni stroški  
1. razred stare hiše maj 2021 Miroslava Hrovat, prof. prevoz, vstopnina
reciklarnica marec 2021 Miroslava Hrovat, prof. /
podjetniški dan – spretni prstki po dogovoru Miroslava Hrovat, prof. /
2. razred reciklarnica januar 2021 Tatjana Gorenc /
gibanje po dogovoru Tatjana Gorenc /
podjetniški dan po dogovoru Tatjana Gorenc /
3. razred reciklarnica po dogovoru mag. Urška Bučar, prof. /
od skice do zemljevida oktober mag. Urška Bučar, prof. /
podjetniški dan november mag. Urška Bučar, prof. /
4. razred vodohran september 2020 Irena Glavan, Anja Komes, prof. /
podjetniški dan po dogovoru Irena Glavan, Anja Komes, prof. /
svetilnik december 2020 / januar 2021 Irena Glavan, Anja Komes, prof. /
obdelava različnih gradiv januar / februar2021 Irena Glavan, Anja Komes, prof. /
5. razred hladilna torba

22. 10. 2020 in

23. 10. 2020

Katja Bučar, prof., Maja Bobnar, prof. /
Zmaji tudi letijo 16.11. 2020 Katja Bučar, prof., Maja Bobnar, prof. /
podjetniški dan po dogovoru Katja Bučar, prof., Maja Bobnar, prof. /
kolesarjenje april 2021

Katja Bučar, prof.,

Maja Bobnar, prof.

/
6. razred meroslovje marec 2021 Helena Jordan, prof. /
podjetniški dan november 2020 Helena Jordan, prof. /
obdelava lesa februar 2020 Helena Jordan, prof. /
Bistra – tehniški muzej (CŠOD) 3. 11. 2020

Anja Klavs Voštić, prof.

Antonija Miklavčič-Jenič, prof.

prevoz, vstopnina, delavnica
7. razred Les je lep oktober 2020 Helena Jordan, prof.
podjetniški dan november 2020 Helena Jordan, prof. /
soline in solinarstvo CŠOD 7. 12.– 11. 12. 2020

 Dejan Žnideršič, prof.

Vesna Kastelic, prof.

/
elektrotehnika po dogovoru Helena Jordan, prof. /
8. razred energetika – projekt brezogljična šola po dogovoru Helena Jordan, prof. /
  podjetniški dan november 2020 Helena Jordan, prof.   /
Spoznavajmo poklice februar 2020 Helena Jordan, prof.
izdelava praznične dekoracije oktober 2020 Helena Jordan, prof.
9. razred podjetniški dan november 2020 Helena Jordan, prof. /
motorji in prenosi po dogovoru Helena Jordan, prof.
poklicna orientacija po dogovoru Helena Jordan, prof.
izdelava izdelkov za valeto junij 2021

Helena Jordan, prof.,

Gašper Štih, prof.

/
 a
u
(Skupno 461 obiskov, današnjih obiskov 1)