Skoči na glavno vsebino

TEKMOVANJA

 

Opis tekmovanj, ki jih organizira Zavod za šolstvo najdete na strani https://www.zrss.si/ucilna-zidana/tekmovanja .

Učenci se bodo udeležil tekmovanj z različnih področij.

Tekmovanja za 1., 2. in 3. razred 2021/2022
Področje  Vrsta tekmovanja  Razred  Čas 
SPLOŠNO Cici vesela šola 1., 2., 3. šolsko 22. 4. 2022
SLJ Šolsko tekmovanje iz slovenščine – Mehurčki 1., 2., 3. šolsko 29. 3. 2022
MAT Matemček 1., 2., 3., 4., 5.

šolsko 5. 11. 2021,

državno 20. 11. 2021

MAT Logična pošast 1., 2., 3., 4., 5.

šolsko 6. 5. 2022,

državno 21. 5. 2022

NAR Tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. šolsko 14. 4. 2022
MAT Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

šolsko 17. 3. 2

regijsko  6.4. 2022

državno 23. 4. 2022

MAT Razvedrilna matematika 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

šolsko 1. 12. 2021,

državno 5. 2. 2022

RAČ Tekmovanje iz računalništva oz. informatike Bober 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

šolsko 8.–19. 11. 2021,

državno 22. 1. 2022

Tekmovanja za 4. in 5. razred 2021/2022
Področje Vrsta tekmovanja Razred Čas
MAT Matemček 1., 2., 3., 4., 5.

šolsko 5. 11. 2021,

državno 20. 11. 2021

MAT Logična pošast 1., 2., 3., 4., 5.

šolsko 6. 5. 2022,

državno 21. 5. 2022

NAR Tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. šolsko 14. 4. 2022
MAT Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

šolsko 17. 3. 2022

regijsko 6. 4. 2022

državno 23. 4. 2022

MAT Razvedrilna matematika 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

šolsko 1. 12. 2021,

državno 5. 2. 2022

RAČ Tekmovanje iz računalništva oz. informatike Bober 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

šolsko 8.–19. 11. 2021,

državno 22. 1. 2022

SPLOŠNO Vesela šola 4., 5.

šolsko 9. 3. 2022,

državno 13. 4. 2022

SLJ Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje 4., 5. šolsko 9. 11. 2021
NAR Tekmovanje in srečanje mladih čebelarjev 4., 5., 6., 7., 8., 9. državno 7. 5. 2022
Tekmovanja za 6., 7., 8., 9. razred  2021/2022
Področje Vrsta tekmovanja Razred Čas
NAR Tekmovanje iz znanja naravoslovja Kresnička 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7. šolsko 14. 4. 2022
MAT Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

šolsko 17. 3. 2022

regijsko 6. 4. 2022

državno 23. 4. 2022

MAT Razvedrilna matematika 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

šolsko 1. 12. 2021,

državno 5. 2. 2022

RAČ Tekmovanje iz računalništva oz. informatike Bober 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9.

šolsko 8.–19. 11. 2021,

državno 22. 1. 2022

SPLOŠNO Vesela šola  6., 7., 8., 9.

šolsko 9. 3. 2022,

državno 13. 4. 2022

SLJ Tekmovanje iz slovenščine za Cankarjevo priznanje  6., 7., 8., 9.

šolsko 9. 11. 2021

regijsko 9. 12. 2021,

državno 12. 2. 2022

NAR Tekmovanje in srečanje mladih čebelarjev 4., 5., 6., 7., 8., 9. državno 7. 5. 2022
BIO Tekmovanje OŠ ekip prve pomoči +7., 8., 9. marec / april 2022
GEO Tekmovanje iz znanja geografije 6., 7., 8., 9.

šolsko 16. 11. 2021,

državno 2. 4. 2022

SPLOŠNO Kviz Male sive celice 7., 8., 9. področno 22. 9. 2021, šolsko 3. 6. 2022
BIO Tekmovanje v znanju o sladkorni bolezni 7., 8., 9.

šolsko 15. 10. 2021,

državno 20. 11. 2021

TJA Tekmovanje iz znanja angleščine 8., 9.

šolsko 11. 11. 2021,

državno 16. 3. 2022

ZGO Tekmovanje iz znanja zgodovine 8., 9.

šolsko 7. 12. 2021,

državno 10. 3. 2022

KEM Tekmovanje iz znanja kemije za Preglova priznanja 8., 9.

šolsko 17. 1. 2022,

regijsko 26. 3. 2022  in

državno 7. 5. 2022

FIZ Tekmovanje osnovnošolcev v znanju fizike za Stefanova priznanja 8., 9.

šolsko 2. 2. 2022,

področno 14. 4. 2022,

državno 21. 5. 2022

BIO Tekmovanje iz znanja biologije za Proteusovo priznanje 8., 9.

šolsko 20. 10. 2021,

državno 3. 12. 2021

Dostopnost