Skoči na glavno vsebino

UČBENIŠKA GRADIVA

Skrbnica učbeniškega sklada je knjižničarka Elizabeta Adamlje, prof. Učenci si v učbeniškem skladu lahko izposodijo brezplačne komplete učbenikov od 1. do 9. razreda in učbenike za izbirne predmete. Izposoja poteka v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov.

IZPOSOJA UČBENIKOV

V prvih dneh septembra učenci skupaj z razredniki prevzamejo učbenike v šolski knjižnici. Učbeniki so izposojeni na posameznega učenca v sistemu COBISS. Učbeniki v učbeniškem skladu so večinoma rabljeni. Da bodo učbenike lahko uporabljale tudi generacije, ki prihajajo za njimi, pričakujemo, da bodo učenci z učbeniki ravnali skrbno, tako, da jih bodo po prevzemu skrbno zavili in ob tem ne poškodovali črtne kode (COBISS nalepke).

VRAČANJE UČBENIKOV

Ob izteku šolskega leta učenci vrnejo nepoškodovane in urejene učbenike, ki so last šole. Učbenike morajo odviti iz zaščitnih folij (ne da bi  poškodovali platnice učbenika), jih po potrebi poradirati in odstraniti iz njih vse zapiske, samolepilne in delovne liste … Če je učbenik poškodovan, uničen ali ga učenec izgubi, morajo starši ob koncu šolskega leta zanj, v skladu z 12. členom Pravilnika o učbeniških skladih, poravnati odškodnino.

SEZNAMI ŠOLSKIH POTREBŠČIN ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024

Različne založbe, trgovine, knjigarne in papirnice ponujajo e-naročanje delovnih zvezkov in šolskih potrebščin. Sami presodite, ali se boste odločili zanje ali pa se boste odločili za oseben nakup.

Izberite zase najugodnejšega in preverite pravilnost le-teh.

Seznami ponudnikov so navedeni po abecednem vrstnem redu. Pri iskanju gradiva vpišite šolo (Osnovna šola Dolenjske Toplice) in izberite razred.

DZS 

Go2school

Kopija nova

Mladinska knjiga

Printink

Dostopnost