Select Page

V četrtek, 24. 9. 2015, ob 18.00 Vas vabim na 1. sestanek Sveta staršev OŠ Dolenjske Toplice v šolskem letu 2015/2016. Sestanek bo v likovni učilnici šole.

DNEVNI RED:

 1. Pregled zapisnika prejšnje seje
 2. Nerealizirani sklepi iz zapisnika prejšnje seje
 3. Izvolitev mandatno–verifikacijske komisije
 4. Poročilo o volitvah predstavnikov staršev v svet
 5. Izvolitev predsednika in namestnika sveta staršev
 6. Letno poročilo o realizaciji LDN 2014/2015 za šolo in vrtec
 7. Obravnava in sprejem LDN šole za šolsko leto 2015/2016
 8. Obravnava in sprejem LDN vrtca za šolsko leto 2015/2016
 9. Šolski prevozi v šolskem letu 2015/2016
 10. Izvolitev predstavnika staršev Vrtca Gumbek v Svet zavoda OŠ D.T.
 11. Predlogi, pobude in vprašanja članov Sveta
 12. Razno
(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)