Select Page
 
V torek,   24. 9. 2013, ob 17.00 vas vabim na 1. sestanek Sveta staršev v šolskem letu 2013/2014, ki bo zbornici šole.
 
DNEVNI RED:
  1. Pregled zapisnika prejšnje seje
  2. Nerealizirani sklepi
  3. Izvolitev mandatno – verifikacijske komisije
  4. Poročilo o volitvah predstavnikov staršev v svet
  5. Letno poročilo o realizaciji LDN 2012/2013 za šolo in vrtec
  6. Obravnava in sprejem LDN šole za šolsko leto 2013/2014
  7. Obravnava in sprejem LDN   vrtca za šolsko leto 2013/2014
  8. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
 
Irena Šmid Hudoklin                                                                 Katja Lazič Mikec
Ravnateljica                                                                           Predsednica sveta staršev
(Skupno 14 obiskov, današnjih obiskov 1)