Select Page
Vabim vas, da se udeležite 10. seje Sveta šole, ki bo v četrtek, 17. 4. 2014, ob 18.00 v zbornici šole.
 
Predlagam naslednji
DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Nerealizirani sklepi
3. Poročanje vršilke dolžnosti ravnateljice o tekočem poslovanju
4. Tekoča problematika – razgovor z županom
5. Imenovanje ravnatelja
6. Finančni in kadrovski načrt
7. Delovna uspešnost ravnatelja
8. Vloga in namen NPZ – obvestilo
9. Poročilo o izrednem inšpekcijskem nadzoru
10. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
11. Razno
                                                                                                                             Anita Vidic, l. r.
Predsednica sveta šole
(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)