Select Page
Vabim vas, da se udeležite 12. seje Sveta šole, ki bo v četrtek, 25. 9. 2014, ob 18.00 v zbornici šole.
 
Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Nerealizirani sklepi
3. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju
4. Letno poročilo o realizaciji LDN2013/2014 za šolo in vrtec
5. Obravnava in sprejem LDN šole za šolsko leto 2014/2015
6. Obravnava in sprejem LDN vrtca za šolsko leto 2014/2015
7. Potrditev cenikov za tekoče šolsko leto
8. Pravila o šolski prehrani
9. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
10. Razno
 
 
                                                                                  PREDSEDNICA SVETA ŠOLE
Anita Vidic
(Skupno 15 obiskov, današnjih obiskov 1)