Select Page
Vabim Vas, da se udeležite  14.  seje Sveta šole, ki bo v  torek,  27.  9.  2011, ob 18.30  v zbornici šole.
 
Predlagam naslednji
DNEVNI RED:
  1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
  2. Nerealizirani sklepi
  3. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju zavoda
  4. Letno poročilo o realizaciji LDN 2010/2011 za šolo in vrtec
  5. Obravnava in sprejem LDN šole za šolsko leto 2011/2012
  6. Obravnava in sprejem LDN vrtca za šolsko leto 2011/2012
  7. Ceniki
  8. Predlogi, pobude in vprašanja članov SŠ
  9. Razno
 Predsednik sveta šole:
                                                                                Jože Erjavec

(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)