Select Page

Vabim vas, da se udeležite 16. seje Sveta šole, ki bo v torek, 29. 9. 2015, ob 18.00 v zbornici šole.

Predlagam naslednji

DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
 2. Nerealizirani sklepi
 3. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju
 4. Letno poročilo o realizaciji LDN 2014/2015 za šolo in vrtec
 5. Obravnava in sprejem LDN šole za šolsko leto 2015/2016
 6. Obravnava in sprejem LDN vrtca za šolsko leto 2015/2016
 7. Potrditev cenikov za tekoče šolsko leto
 8. Pravila o šolski prehrani
 9. Dopolnitev Hišnega reda in Pravil šolskega reda
 10. Šolski prevozi
 11. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
 12. Razno

       PREDSEDNICA SVETA ŠOLE

         Anita Vidic l. r.

(Skupno 19 obiskov, današnjih obiskov 1)