Select Page
 
Vabim vas, da se udeležite 17. seje Sveta šole, ki bo v torek, 25. 9. 2012, ob 18.30 v zbornici šole.
 
Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED:
1.Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
2.Nerealizirani sklepi
3.Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju
4.Letno poročilo o realizaciji LDN 2011/2012 za šolo in vrtec
5.Obravnava in sprejem LDN šole za šolsko leto 2012/2013
6.Obravnava in sprejem LDN vrtca za šolsko leto 2012/2013
7.Investicijski plan za leto 2013 – prioritete
8.Potrditev cenikov za tekoče šolsko leto
9.Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta šole
10.Razno                                      
       Predsednik sveta šole:
        Jože Erjavec
 
Gradiva k posameznim točkam
bomo poslali po e-pošti v petek, 21. 9. 2012
VABLJENI:
   –  Člani Sveta šole
   –  Jože Muhič, župan
   –  Marija Andrejčič, sindikat
(Skupno 17 obiskov, današnjih obiskov 1)