Select Page
 
Vabim vas, da se udeležite 18. seje sveta šole , ki bo v sredo, 19. 12. 2012, ob 18.00 v zbornici šole.
 
Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED:
       1.Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
2.Nerealizirani sklepi
3.Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju
4.Sprememba Pravilnika o volitvah in razrešitvi članov – predstavnikov delavcev v svet zavoda
5.Razpis volitev v svet zavoda predstavnikov delavcev in imenovanje volilne komisije
6.Sklep o pozivu ustanovitelju za imenovanje 3 predstavnikov v svet zavoda
7.Sklep o pozivu svetu staršev za izvolitev 3 predstavnikov v svet zavoda
8.Finančni načrt – plan JZ OŠ za leto 2013 – za proračun občine 2013
9.Razno
                                                                 
 
       Predsednik sveta šole:
Jože Erjavec
(Skupno 28 obiskov, današnjih obiskov 1)