Select Page
 
Vabim vas, da se udeležite 3. seje Sveta šole, ki bo v četrtek, 20. 6. 2013, ob 19.00 v zbornici šole.
Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju
3. Nerealizirani sklepi
4. Seznanitev Sveta zavoda z naročilom in nabavo učbenikov, delovnih zvezkov in
   ostalega gradiva za šolsko leto 2013/2014
5. Poročilo o inšpekcijskih pregledih v šolskem letu 2012/2013
6. Poudarki iz načrtovanja za šolsko leto 2013/2014
7. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
8. Razno
 
                                                                                        Anita Vidic l. r.
                                                                              Predsednica Sveta zavoda
(Skupno 11 obiskov, današnjih obiskov 1)