Select Page

Vabim vas, da se udeležite 3. sestanka Sveta zavoda, ki bo v četrtek, 28. 9. 2017, ob 18. uri v knjižnici.

Predlagam naslednji DNEVNI RED:

 1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
 2. Neralizirani sklepi
 3. Poročito ravnateljice o sanaciji radona
 4. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju
 5. Poročilo o realizaciji LDN za Šolo in vrtec za šolsko leto 2016/2017
 6. Obravnava in sprejem LDN Šole 2017/2018
 7. Obravnava in sprejem LDN vrtca 2017/2018
 8. Potrditev cenikov za tekoče šolsko leto
 9. Obravnava in potrditev Vzgojnega načrta
 10. Obravnava in potrditev Pravil šolskega reda
 11. Seznanitev s Hišnim redom
 12. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
 13. Razno

Predsednica Sveta zavoda:

Mag. Urška Bučar

(Skupno 32 obiskov, današnjih obiskov 1)