Select Page
 
Vabim vas, da se udeležite 4. seje Sveta šole, ki bo v sredo, 25. 9. 2013, ob 17.00 v zbornici šole.
 
Predlagam naslednji
 
DNEVNI RED:
1. Obravnava in potrditev zapisnika prejšnje seje
2. Nerealizirani sklepi
3. Poročanje ravnateljice o tekočem poslovanju
4. Letno poročilo o realizaciji LDN2012/2013 za šolo in vrtec
5. Obravnava in sprejem LDN šole za šolsko leto 2013/2014
6. Obravnava in sprejem LDN vrtca za šolsko leto 2013/2014
7. Sprejem sklepa o razpisu prostega delovnega mesta ravnatelja
8. Potrditev cenikov za tekoče šolsko leto
9. Predlogi, pobude in vprašanja članov sveta
10. Razno
 
 
                                                                                   Predsednica sveta staršev
                                                                                              Anita Vidic
(Skupno 14 obiskov, današnjih obiskov 1)