Select Page

V četrtek, 16. 2. 2017, ob 18. uri,  Vas vabim na 4. sestanek Sveta staršev v šolskem letu 2016/2017.  Sestanek bo v likovni učilnici šole.

DNEVNI RED:

1. Ugotovitev sklepčnosti, izvolitev zapisnikarja in potrditev dnevnega reda

2. Odstopna izjava predsednice Sveta staršev in poziv staršem 5. b razreda za

3. Izvolitev novega predstavnika v Svetu staršev

4. Izvolitev predsednika-ce Sveta staršev

5. Pregled zapisnika prejšnje seje in nerealizirani sklepi

6. Pregled zapisnika izrednega sestanka Sveta šole in Sveta staršev

7. Odstopna izjava predstavnika staršev v Svetu zavoda

8. Izvolitev novega predstavnika-ce staršev v Svetu zavoda

9. Razno

  Štefan Grmek l. r.

                                                                           Podpredsednik Sveta staršev

(Skupno 30 obiskov, današnjih obiskov 1)