Select Page

Vodja tima: Miroslava Hrovat

Ekošola je projekt evropskega združenja in je sestavni del prizadevanj Evropske unije za okoljevarstveno izobraževanje. Ekošola bogati čustvene vezi otroka do narave. Uči ga spoštovati drugačnost in ceniti naravne dobrine, daje učencem in učiteljem priložnost, da znanje, ki ga pridobijo pri pouku, uporabijo v vsakdanjem življenju v šoli in izven nje.

Eko vsebine so letos prednostna naloga šole, tako bomo v šolskem letu 2014/2015 sodelovali v projektih in dejavnostih:

  • Likovni natečaj Prednovoletni čas
  • Ekokviz za OŠ,
  • Kekec v pravljičnem gozdu (1. triada),
  • Eko branje za eko življenje.

Sodelovali bomo tudi v nekaterih drugih aktivnostih Eko šole: Šolska vrtilnica, Shema šolskega sadja in zelenjave, vsakodnevno zagotavljanje raznovrstne prehrane, vegetarijanskega vira beljakovin, upoštevanje različnih verskih, kulturnih in posebnih zdravstvenih navad učencev, Uporaba ekološko pridelane hrane, tradicionalni slovenski zajtrk, Zdrav življenjski slog, Bodi fit odmor. Nadaljevali bomo z ločevanjem odpadkov, urejali bomo okolico šole in skrbeli za čistočo. Varčevali bomo z vodo in papirnatimi brisačami, ugašali bomo luči, in pravilno zračili prostore. Na to nas bodo opozarjali eko detektivi. V jedilnici bomo skrbeli za kulturno in kvalitetno prehranjevanje.

Učence bomo spodbujali, da se bodo s starši vključili v občinsko čistilno akcijo. Na predmetni stopnji bomo izvedli tehniški dan z naslovom Ekologija.

Sodelovali bomo na prireditvi ob dnevu Zemlje, 22. aprila 2015, v Novem mestu. Zbirali bomo pokrovčke za Dušana Ruparja, izrabljene baterije, izrabljene tonerje in kartuše. Izvedli bomo dve zbiralni akciji starega papirja, v jesenskem in spomladanskem času.

Z učenci bomo nadaljevali z eko veščinami in jih poskušali vpeti v naše delo. Z rednim delom jih bomo poskušali ponotranjiti in jih živeti.

Ekološke teme bodo učitelji izvajali pri pouku v skladu s svojimi učnimi načrti, v eko kotičku bomo redno razstavljali izdelke in plakate učencev na temo ekologije.

Člani ekoprogramskega sveta bodo poskrbeli za doseganje vseh načrtovanih ciljev. Spodbujali bodo učence, učitelje in ostale zaposlene na šoli k sodelovanju ter skušali pritegniti tudi zunanje sodelavce ter v eko kotičku obveščati o aktualnih eko dejavnostih na šoli.

(Skupno 1 obiskov, današnjih obiskov 1)